Studieweb-nettverket

Studieweb-nettverket er for nettredaktører for studiesidene på fakultetene. Nettverket er et forum for erfaringsdeling, informasjonsutveksling, samarbeid og videreutvikling av studiesidene. Studieweb møtes på månedlig basis.

Neste møte

Neste møte er foreløpig ikke tidfestet

Kontakt

Cecilie Aune, leder av nettverket
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt