Tilsettingsorganer

Tilsettingsrådet

Tilsetter teknisk-administrativt ansatte i LOS og ved enheter uten fakultetstilknytning

Tilsettingsutvalget

Tilsetter vitenskapelig ansatte ved enheter uten fakultetstilknytning

UiO-styrets tilsettingsutvalg

Tilsetter professor for faglig ledelse (SKO 1404), tilsetting i professor I-stilling (SKO 1013) uten kunngjøring og delegerte tilsettinger

Enhetenes tilsettingsorganer

Lokale tilsettingsorganer ligger enten under Om enheten > Organisasjon eller enhetens interne sider