Aktuelle forskningssaker

Publisert 16. nov. 2018 09:39

En ny type land kommer snart til Europa: det tidligere EU-landet. Skilsmisseforhandlingene mellom Storbritannia og unionen er uvanlig ubehagelige.

Publisert 15. nov. 2018 11:01

Our postdoc Susanne receives the award for her outstanding PhD thesis at the Freie Universität in Berlin. Congratulations!

Publisert 14. nov. 2018 13:10

På Tjøme blåser vinden sterkt. Ikke bare rundt hytthjørnene i strandsonen, men også i kommunens byggesaksavdeling.

Publisert 8. nov. 2018 14:16

Skal studiekvaliteten bedres krever det kompetanseutvikling, administrativ tilrettelegging, ressurser til fornyingsarbeid, og en mer helhetlig styring av studieprogrammene. Det er med andre ord mye å ta hensyn til, i følge professor i pedagogikk.

Publisert 8. nov. 2018 12:14

Alle har uheldige personlighetstrekk, noen har personlighetsforstyrrelse. Det genetiske grunnlaget er uansett det samme, mener fagfolk. Ny studie viser at de tar feil.  

Publisert 7. nov. 2018 11:59

Staten straffer i realiteten mange pårørende til fengslede hardt. Uskyldige mennesker, som ikke har fortjent en straff, men som likevel lever i fengselets skygge. Hvorfor har vi valgt et straffesystem som i så høy grad rammer familier?

Ambulanse
Publisert 6. nov. 2018 13:52

Din egen pust kan hindre alvorlige blødninger i å få verre konsekvenser.

Publisert 6. nov. 2018 11:16

Professor og sjakkspiller Atle Grønn kjemper mot kaos. På brettet, i språket og i livet.

Publisert Nov. 5, 2018 11:16 AM

If research can only be as good as the data on which it is based, then the study of terrorism has been in serious trouble for decades, writes Bart Schuurman.

Publisert 5. nov. 2018 08:31

Algene produserer halvparten av oksygenet du puster inn. Likevel vet ikke forskerne nok om algene i havet. Nå jakter de på de aller minste av dem i Oslofjorden.

Publisert 2. nov. 2018 11:10

Mange amerikanere har et feilaktig positivt bilde av Norge, skriver professor Beate Sjåfjell i Dagsavisen.

Publisert 2. nov. 2018 08:57

Et godt utviklet språk i tidlig alder er avgjørende for senere leseforståelse i skolen.  Ny forskning viser betydningen av gode språkferdigheter allerede i barnehagealder. 

Publisert Nov. 1, 2018 12:21 PM

Is framing Islam as a ‘bad religion’ inevitable?

Publisert 1. nov. 2018 09:34

Forskere legger nå grunnlaget for fremtidens kvantedatamaskiner ved å skyte vekk atomer.   

Katerini Storeng og Jan Magnus Aronsen er AYFs nye ledelse.
Publisert 31. okt. 2018 17:17

Vi gratulerer Katerini med vervet.

Katerini Storeng and Jan Magnus Aronsen constitute the new leadership of AYF.
Publisert Oct. 31, 2018 5:17 PM

We congratulate Katerini with the position.

Publisert 31. okt. 2018 15:09

Dualisten René Descartes var en tidlig sentral pioner i utviklingen av store deler av psykologifaget, fra moderne biologisk psykologi til psykodynamisk terapi.

Child on a weight scale.
Publisert 31. okt. 2018 11:20

Barn med bakgrunn fra Midtøsten og Nord-Afrika hadde dobbelt så høy risiko for å utvikle overvekt som barn med norsk eller annen europeisk opprinnelse, viser en ny studie fra Groruddalen.

Publisert 30. okt. 2018 10:03

Jensenius forteller om sin forskning på valg, utvikling og likestilling i India og andre land.

Publisert 26. okt. 2018 10:35

Aasmund Olavsson Vinje såg retta og vranga på livsens vev – med eit glimt i auga. Han har likevel vorte oppfatta og framstilt mest som ein alvorsmann. Men han Aasmund kunne gråta med det eine auga og le med det andre.

Barn av ulik alder
Publisert 26. okt. 2018 10:20

Ny forskning fra Universitetet i Oslo viser at når på året du er født, kan ha stor betydning for hvordan du gjør det på skolen og videre i livet.

Publisert 26. okt. 2018 09:56

Stress fra lave konsentrasjoner av antibiotika påvirker bakterienes evne til å ta opp genmateriale(DNA) fra omgivelsene, og kan føre til både økt og redusert DNA-opptak.

Publisert Oct. 26, 2018 9:30 AM

Society for Terrorism Research, C-REX, University of Oslo, and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) are pleased to announce the call for papers for the 13th annual International conference June 20-21, 2019: The data revolution in terrorism research: implications for theory and practice 

Publisert Oct. 25, 2018 8:58 AM

Joel Busher and Graham Macklin identifies a number of issues that needs to be addressed for the concepts of ‘reciprocal radicalisation’ and ‘cumulative extremism’ to add value.

Publisert 24. okt. 2018 14:03

God økonomisk politikk, god regulering av finansnæringen og en stor generøs velferdsstat. Til sammen gjorde det at Norge kom seg godt igjennom finanskrisen, mener økonomiprofessor Kalle Moene.