Aktuelle forskningssaker

Ragnhild Camilla Schreiner presenterer rapport
Publisert 21. jan. 2020 13:18

Under Januarkonferansen 2020 ble det sett nærmere på hva vi skal skatte av i fremtiden.

Image may contain: Aerial photography, Residential area, Suburb, Metropolitan area, Urban area.
Published Jan. 21, 2020 9:38 AM

What makes people translate their thoughts and feelings into action? With hate crimes against asylum seekers on the rise across Europe, this question has become increasingly relevant today. C-REX affiliate scholar Iris Segers argues that we need to look more closely at protesting communities, and engage with their stories, in order to understand what drives mobilization against asylum seekers across Western Europe.

Bildet kan inneholde: fjellrike landformer, fjell, fjellpass, geologisk fenomen, geologi.
Publisert 20. jan. 2020 14:30

Universitetet i Oslo skal redusere CO2-utslipp fra sine flyreiser med 10 prosent i 2020. I samarbeid med SUM, UiO:Energi og Oslo SDG Initiative leier de togvogn for ansatte og studenter som skal til bærekraftkonferanse i Bergen.

Publisert 20. jan. 2020 10:40

Partikkelfysikere bruker Guds partikkel i verdens største og dyreste eksperiment for å avsløre den mørke materien i skapelsesberetningen.

Image may contain: Glasses, Hair, Face, Glasses, Facial expression.
Published Jan. 17, 2020 1:31 PM

We are happy to announce that Erica Colman-Denstad has a new position as Doctoral Research Fellow at SUM.

Image may contain: Product, Gadget, Electronics, Technology, Electronic device.
Published Jan. 15, 2020 1:10 PM

The funding comes from the Norwegian Research Council.

Laksesmolt i akvarium
Publisert 15. jan. 2020 10:52

Laksefôr inneheld meir planteolje og mindre langkjeda, fleirumetta omega-3-feittsyrer enn det gjorde før. Det går bra for fisken sin del, men for oss menneske kan det på lang sikt ha uventa konsekvensar.

Les heile saka på Titan

Published Jan. 14, 2020 8:05 AM

The report «Mixing Logics: Multiagency Approaches for Countering Violent Extremism” is authored by Jennie Sivenbring and Robin Andersson Malmros of the Segerstedt Institute of Gothenburg University.

Publisert 14. jan. 2020 08:03

Rapporten «Mixing Logics: Multiagency Approaches for Countering Violent Extremism” er skrevet av Jennie Sivenbring og Robin Andersson Malmros ved Segerstedt-instituttet ved Gøteborgs universitet.

Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, mennesker, hode, smil.
Publisert 10. jan. 2020 13:52

Det er for lite kunnskap om nytten og skadepotensialet av ulike screeningprogram for kreft. Flere av programmene introduseres uten at det er utført nødvendig testing av metodene i forkant.

Det afrikanske treet Ficus platyphylla
Publisert 10. jan. 2020 09:57

Eit vestafrikansk treslag har tradisjonelt blitt brukt mot ei lang rekkje sjukdommar. Då forskarane undersøkte kva borken inneheldt, fann dei fleire stoff som kan forklara kvifor.

Les heile saka på Titan

Penny Harvey foran murvegg
Publisert 9. jan. 2020 11:31

Gjennom sin stilling som professor II ved Sosialantropologisk institutt, har Penny Harvey forsøkt å sette mennesker i kontakt med hverandre intellektuelt.

Bilde av stjerner rundt et sort hull i melkeveien.
Publisert 9. jan. 2020 08:45

Forsker Karen Crowther mener kritisk tenking kan hjelpe til i jakten på teorien som kan beskrive «alt».

Eldre mann sitter ute, ryggen til og med stokk i hånden. Du ser en pleier stå ved ham og holder en betryggende hånd over hans.
Publisert 8. jan. 2020 12:35

Rettferdighet er et kjerneprinsipp i fordeling av velferdsgoder. Likevel er det variasjoner i hvordan norske kommuner tildeler sykehjemsplasser og vurderingene som ligger til grunn.

Ayan Osman (23) var bare 14 år da hun reiste fra familien i Somalia til Norge. Snart ti år etter hører hun fremdeles de grufulle lydene fra krigen og hun har ennå ikke fått norske venner. Foto: Silje Pileberg.
Publisert 7. jan. 2020 13:41

42 prosent av enslige mindreårige asylsøkere opplever et høyt nivå av posttraumatisk stress fem år etter at de kom til Norge.

Jente som et sukkerspinn
Publisert 7. jan. 2020 12:42

Persontilpassa legemiddel vil gje betre behandling for mange pasientar. Men skal vi lukkast med det, må vi forstå betre den stofftilstanden som vert kalla amorf.

Les heile saka på Titan

Published Jan. 7, 2020 11:53 AM

As far right politics is becoming an ever bigger part of mainstream politics, opponents and scholars of the far right have to leave their 20th century thinking behind and critically review their received wisdom. What might have been true in the 1990s, might no longer be true today. Taboos have been broken, preferences have shifted, and the broader political context has become much more accepting to far right politics and politicians.

alle friprovinnere ved Matematisk institutt 2019
Publisert 2. jan. 2020 15:07

Forskningsrådet offentliggjorde rett før jul resultatene av årets tildeling av Fri prosjektstøtte. Matematisk instutt har gjort det meget bra: To forskerprosjekter og fire unge forskertalenter har fått støtte i denne tildelingen.

Prosjektene vil bidra til nye rekrutteringsstillinger og mye faglig aktivtet i årene framover.

Published Dec. 20, 2019 8:27 AM

The ECPR Standing Group on Extremism & Democracy invites applications for the upcoming Summer School on ‘Concepts and Methods for Research on Far-Right Politics’, which will be held at the Centre for Research on Extremism (C-REX), University of Oslo, from Monday 29 June to Friday 3 July 2020.

Bildet kan inneholde: nummer, font.
Publisert 20. des. 2019 08:11

Forskningsjuks synes vel så mye å være et miljøproblem som et spørsmål om personlig integritet, viser en studie utført av Senter for medisinsk etikk.

Mann og kvinne i sofa med hver sin mobiltelefon
Publisert 19. des. 2019 15:24

Vil du være tilstede her og nå, eller oppdatere Instagram? Når telefonen invaderer for mye av livet, prøver noen å koble av.

Bildet kan inneholde: barn, baby, hud, hånd, kinn.
Publisert 19. des. 2019 14:29

En liten morkake øker risikoen for at barnet dør i sin første levemåned, viser ny forskning.

Nøtter
Publisert 19. des. 2019 11:24

Hvis du vil holde vekta, redusere risiko for hjerte- og karsykdom og enkelte typer kreft, er daglig inntak av nøtter å anbefale ikke bare til jul, men hele året.

Bildet kan inneholde: produkt, gadgeten, elektronikk, teknologi, elektronisk apparat.
Publisert 18. des. 2019 14:08

Tildelingen kommer fra Forskningsrådet.

Image may contain: Crowd, People, Protest, Rebellion, Demonstration.
Published Dec. 18, 2019 10:45 AM

How can analysis of ‘credibility contests’ help us understand where and when anti-minority activism is more likely to gain momentum? Joel Busher, Gareth Harris and Graham Macklin draw on their recent research to provide some pointers.