Aktuelle forskningssaker

Image may contain: Crowd, People, Event, Audience, Community.
Published Feb. 28, 2020 8:31 AM

Over this past week, the Indian capital of Delhi has been home to violence between Hindus and Muslims with a rising death toll each day. Eviane Leidig shows not only how this is the most recent manifestation of a legacy of right-wing extremist activity in India, but also that the response of global far right actors suggest a more disturbing connection between the extreme right in India and the West. 

Kubansk kvinne med amerikatights passerer gammel bil på gata
Publisert 27. feb. 2020 09:45

Utviklingen av markedet på Cuba fører til mer statlig regulering. Doktoravhandling i sosialantropologi utforsker livet som sjølstendig næringsdrivende på øya.

Publisert 27. feb. 2020 09:37

Heller ikke den ‘uskyldige’ typen penicillin vi gir til babyer, går fri. Også den endrer trolig bakterieflora og gir flere resistente bakterier.

Publisert 26. feb. 2020 15:26

Medisinsk forskingsjubileum: I eit halvt århundre har instituttet kjempa mot lepra, utvikla vaksinar mot tropesjukdommar og slegest mot tuberkulose, hiv og aids. Historia hadde vore ei heilt anna utan innsatsen til nokre engasjerte, norske forskarar.

Publisert 26. feb. 2020 11:43

Fruktbarhetsritualer i vikingtiden viser en åpen tilnærming til seksualitet og kropp. 

Leger som opererer
Publisert 25. feb. 2020 16:31

Å måla nyrefunksjonen hjå pasientar når han er dårleg, har til no vore ein prosess som har teke opptil eit døgn. Ved Farmasøytisk institutt er det utvikla ein metode som reduserer tida til fem timar.

Les heile saka på Titan

Image may contain: Black, Stone carving, Black-and-white, Monochrome photography, Monochrome.
Published Feb. 24, 2020 5:14 PM

Conspiracy theories have been crucial in the radicalization process of the perpetrator of the Hanau-attack in Germany. Terje Emberland suggests that they were not only important on a political level but also, and perhaps most importantly, on a personal level – as they can help explain why individuals decide to engage in political violence.

En underarm med atopisk eksem, et væskefylt, rødt utslett.
Publisert 24. feb. 2020 14:27

Ny studie publisert i The Lancet viser at oljebad eller smøring av hudkrem ikke forebygger atopisk eksem. Fuktighetskrem anbefales fortsatt som godt dokumentert behandling mot atopisk eksem.

Mange menn demonstrerer, en ung gutt holder et grønt flagg.
Publisert 24. feb. 2020 11:02

Bokaktuelle Bjørn Olav Utvik kritiserer Vesten for ikke å bry seg når opposisjonelle blir undertrykt i Midtøsten.

Publisert 21. feb. 2020 12:21

Menneskefingre lå i stolpehull innendørs, mens hofteben var en naturlig del av ildstedet. Grensene mellom død og liv gikk et annet sted for vikingene enn for oss.

Image may contain: Smoke, Black-and-white, Monochrome photography, Darkness, Monochrome.
Published Feb. 21, 2020 10:11 AM

On February 19th, a 43-year-old German man carried out a far-right terror attack in the city of Hanau, in central Germany. He shot nine people at two locations in the city centre, as well as his own mother before committing suicide. He left a lengthy manifesto outlining his anti-migrant and racist worldview. In a month marked by the breaking of the country's long-enduring political ‘cordon-sanitaire’ , coupled with evidence of extensive far-right terrorist mobilisation and its most deadly terror attack since 1980, it is clear that Germany’s institutions are at a critical juncture in the struggle against right-wing extremism.

Publisert 20. feb. 2020 12:54

På 1950 og -60-talet blei LSD vurdert som ei effektiv behandling mot traumar og tvangsliding. Etter år med høglydt offentleg debatt, vart det derimot heilt slutt på behandlingsforma i Noreg i 1976.

Kvinneleg kunde i apotek
Publisert 20. feb. 2020 10:18

Når forskarane skal undersøkja kva råd kundane får på apoteket, får dei best resultat når dei tilsette ikkje veit kven dei er. Men dei må vera merksame på dei etiske omsyna.

Les heile saka på Titan

Image may contain: People, Social group, Tree, Fun, Facial hair.
Published Feb. 19, 2020 10:30 AM

We are happy to announce that three master's students have been granted the Arne Naess stipend for 2020.

Publisert 19. feb. 2020 10:15

Vikingtiden hadde trolig et kosthold som en vegetarianer i dag ville nikket anerkjennende til. 

Demonstrasjonstog der en hånd holder opp en plakat med bilde av jordkloden som brenner og teksten wake up. Foto.
Publisert 18. feb. 2020 13:43

Kunst og litteratur gir oss innsikt i hvordan mennesker forholder seg til klimakrisa. Med det kan vi bedre forstå veien til handling, mener forskere.

Image may contain: Toy.
Published Feb. 18, 2020 1:35 PM

In the aftermath of the festive month, Dutch PhD candidate Iris Beau Segers looks back on the annually recurring issue of Black Pete in the Netherlands, whose blackfaced appearance has been at the heart of a controversial public debate for almost a decade.  

Publisert 18. feb. 2020 11:06

Hittil har ingen kunnet forklare hva som brått fikk vestlendinger til å dra over Nordsjøen og drepe og plyndre irer, briter og franskmenn.  

Bildet kan inneholde: utklipp, linje, grafisk design, grafikk.
Publisert 14. feb. 2020 13:33

Livmorhalskreft kan innen 20 år være utryddet i USA, dersom dagens screening- og vaksineordning opprettholdes. Det kan skje enda raskere dersom screeningdekningen økes til 90 prosent.

Silhuettar av fire personar mot ein bakgrunn av medisinbrett
Publisert 12. feb. 2020 14:58

Ein gjennomgang av medisineringa til 40 psykisk utviklingshemma pasientar avdekka problem for ein tredjedel av dei føreskrivne legemidla.

Les heile saka på Titan

Publisert 11. feb. 2020 10:42

Folk rømte fra tidligere frodige jordbruksområder ved kysten for å drive jakt og husdyrhold i innlandet. Årsaken var «den historiske fimbulvinteren».

Illustrasjon av blodåre som er i ferd med å tettes
Publisert 10. feb. 2020 06:47

Pasientar med akutte hjerte- og karsjukdommar har auka nivå av enzymet legumain. Derfor har ein trudd at enzymet var forbunde med risiko. Men kanskje er det heilt motsett, at legumain er på pasienten si side.

Les heile saka på Titan

Foto av sebrafisk.
Publisert 7. feb. 2020 12:15

Forskere bruker mange modellorganismer for å skjønne menneskets biologi, fra enkle gjærceller til mer avanserte dyremodeller som fluer og mus. Camila Esguerra ved NCMM er tilhenger av en alternativ dyremodell: sebrafisken.

Deig og mel
Publisert 7. feb. 2020 12:09

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen forlenger støtten til senter for cøliakiforskning. Senteret som startet i 2016 får nå anledning til å gjennomføre studier som bringer igangsatte prosjekter nærmere klinisk anvendelse.

Bildet kan inneholde: himmel, oransje, lys, lighting, rav.
Publisert 7. feb. 2020 10:32

10. februar skytes Solar Orbiter ut i verdensrommet. Med på ferden mot solen er programvare utviklet ved Institutt for teoretisk astrofysikk.