Aktuelle forskningssaker - Side 2

Bildet kan inneholde: himmel, kropp av vann, naturlig landskap, natur, horisont.
Publisert 20. nov. 2019 14:02

Det er gått 100 dager siden sommeren og vi trenger påfyll av vitamin D. De fleste klarer ikke å få nok av vitaminet gjennom kosten. 

Bart sykehusrom, en enkel seng i det ene hjørnet og en madrass på gulvet.
Publisert 20. nov. 2019 10:15

Å forstå resistent tuberkulose bør ikke begrenses til det som kan tolkes fra biomedisin alene. Også sosiale faktorer er viktig for å kunne imøtekomme problemet.

Image may contain: Event, Job, Training, Room, Learning.
Published Nov. 20, 2019 9:35 AM

In 2020 SUM will offer more elective courses than ever before. Six of these will be intensive 5 credit courses.

Bildet kan inneholde: begivenhet, jobb, trening, rom, læring.
Publisert 20. nov. 2019 09:35

I 2020 tilbyr SUM flere valgfrie emner enn noen gang. Seks av disse er intensive 5-poengsemner.

Baby som blir sondemata med donormjølk
Publisert 18. nov. 2019 10:21

Noreg er i verdstoppen for morsmjølkbankar. Men i motsetning til andre land, pasteuriserer ikkje vi all morsmjølka som vert donert. Då er det påkravd med klare retningsliner for sikkerheita.

Les heile saka på titan.uio.no

Image may contain: Dog, Mammal, Vertebrate, Canidae, Carnivore.
Published Nov. 18, 2019 9:04 AM

During the last few years, especially around the refugee crisis in 2015-16, vigilante groups popped up all over Europe and North America, patrolling the streets and national borders. They claimed to protect the local citizenry against crime and security threats constituted by illegal migrants and minority groups.

Publisert 14. nov. 2019 14:31

Femtenåringene måtte kunne 759 spørsmål og svar utenat for å kunne drømme om et lovlig seksualliv.

Publisert 14. nov. 2019 14:31

Både Asbjørnsen og Moe bidro med historier til Norges første barneblad for snart 200 år siden.

barn som lener seg mot skolepapirene og ser lei seg ut
Publisert 13. nov. 2019 07:47

Rundt to elever i hvert klasserom har store språkvansker, men undersøkelser viser språkvansker hos barn ofte forblir uoppdaget. Dette er svært uheldig, siden ny forskning viser at det er tiltak som kan hjelpe barn til å fungere bedre sosialt og skolefaglig.

Kvinne med rosa hår og hodetelefoner trykker på smarttelefon.
Publisert 12. nov. 2019 12:37

Strømming har erstattet avspilling av musikk i fysiske formater som CD- og vinylplater. Forskere har avdekket klimakonsekvensene av våre nye lyttevaner.

Foto av elever i klasserom. Elevene sitter vendt mot lærer.
Publisert 12. nov. 2019 12:25

Norge topper jevnlig internasjonale rangeringer over hvilke land det er best å være barn i. Likevel får Norge kritikk av FNs Barnekomité.

Thomas Hylland Eriksen foran bokhyller
Publisert 12. nov. 2019 09:01

Hvorfor trenger verden antropologi? Thomas Hylland Eriksen framhever fagets anvendelighet, også utenfor akademia.

Publisert 11. nov. 2019 15:13

Har du født barn, var graviditeten truleg bra for hjernen din. Har du ikkje barn, er det likevel ikkje grunn til å fortvile. 

Illustrasjonsbilde - hvit due
Publisert 11. nov. 2019 14:46

Hva er fred, og hva slags fred fremmer vi gjennom dagens rettslige og politiske institusjoner, og gjennom utdanningen av nye jurister? Hvordan henger fred sammen med bærekraftig utvikling, cybersikkerhet, kjønnslikestilling og atomnedrustning? Dette er noen av spørsmålene som utforskes i den ferske antologien «Research Handbook on International Law and Peace», som har som mål å fremme en ny fredstankegang og endre juridisk forskning.

Publisert 11. nov. 2019 09:30

Tidevannet kan ha overraskende mye å si for hvordan torskeyngelen blir ført fra Lofothavet til Barentshavet.

Image may contain: Tree, Branch, Trunk, Root, Plant.
Published Nov. 11, 2019 9:13 AM

Liberal Roots of Far-Right Activism, by Lars Erik Berntzen, discusses the nature and implications of the anti-Islamic turn of the contemporary far right in Western Europe, North America and beyond.

Image may contain: Text, Font, Material property, Mouth.
Published Nov. 8, 2019 3:04 PM

This Working paper intends to give a thorough introduction of the Nordic Resistance Movement (NRM) and Generation Identity (GI) to inform future research, policy-making, and preventive work.

Pernille Hansen og Hanne Gram Simonsen
Publisert 8. nov. 2019 15:03

Et svar fra MultiLings forskere på Meld. St. 6, "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO". 

Aafke Diepeveen, Aminata Diakite og Ellen Elveseter
Publisert 8. nov. 2019 14:45

MultiLings masterstipend for 2019 gikk til de spennende masterprosjektene til Aafke Diepeveen, Aminata Diakite og Ellen Elveseter. MultiLing gratulerer!

Publisert 8. nov. 2019 06:00

Kunstig intelligens gjør det mulig for radiologene å se hvordan kreften oppfører seg i hjernen. For pasientene betyr dette raskere og sikrere diagnoser.

MØRKERE VEGETASJON: Når tregrensen, grunnet klimaendringene, kryper oppover til fjells og krattet sprer seg til tundraen, vil vegetasjonen reflektere  mindre sollys. Da øker oppvarmingen. Frode Stordal skal bruke kunstig intelligens for å kunne forklare helt presist hvordan endringen av vegetasjonen de siste førti årene har påvirket klimaet. Foto: Ola Sæther
Publisert 7. nov. 2019 10:32

Klimaendringene påvirker vegetasjonen. Endringene i vegetasjonen påvirker også klimaet. For å skjønne denne sammenhengen skal klimaforsker Frode Stordal bruke kunstig intelligens.

Publisert 7. nov. 2019 06:00

Klimaendringene påvirker vegetasjonen. Endringene i vegetasjonen påvirker også klimaet. For å skjønne denne sammenhengen skal klimaforsker Frode Stordal bruke kunstig intelligens.

Ungdommer spiser lunsj
Publisert 6. nov. 2019 11:27

Ungdom som spiser frokost og lunsj spiser sunnere totalt sett i løpet av dagen. Det viser en studie gjennomført av forskere ved instituttet.

Publisert 6. nov. 2019 06:00

Ingen kommer på innsiden av kunstig intelligens. Kunstig intelligens er dessuten lett å lure. Ny matematikk kan ta innersvingen på begge utfordringene.

Bildet kan inneholde: tilbedelse, cardinal, biskop, pave, geistlige.
Publisert 5. nov. 2019 18:27

Er du åpen om religiøs tilhørighet i jobbsøknaden, reduserer du sjansen for å få jobb. Det gjelder enten du er muslim eller kristen, ifølge en ny doktorgrad.