Aktuelle forskningssaker - Side 5

Bildet kan inneholde: person, nese, leppe, briller, munn.
Publisert 28. okt. 2019 11:14

The oral commensal Streptococcus mitis generates IgG antibodies against the pathogen Streptococcus pneumoniae.

Image may contain: Blue, Text, Font.
Published Oct. 28, 2019 9:54 AM

In the aftermath of the episodes of mass political violence that have occurred across Europe over the past decade, scholars and commentators are regularly confronted with the question of ‘how can we prevent this from happening again?’. Håvard Haugstvedt, PhD at the University of Stavanger and visiting researcher at C-REX, explains why answering is more complex than usually assumed.

Bildet av skoleelever som rekker opp hender
Publisert 28. okt. 2019 08:27

Elever og lærere blir forstyrret av uro i klasserommet. Hvordan håndterer lærerne det?

Publisert 28. okt. 2019 06:00

Mulighetene er enorme med kunstig intelligens.  Bare fantasien setter grenser.

The Washintgton post
Publisert 25. okt. 2019 10:25

Hvilke typer masseprotester etterfølges av demokrati, og hvilken rolle spiller sosiale klasser?

Publisert 24. okt. 2019 10:10

Kreftpasientar vil gjerne leve så lenge og så godt som råd. Men kreftforsking og behandling handlar nesten berre om å leve lenge.

Elever som leker på gulvet med lærer
Publisert 24. okt. 2019 08:24

Forskere har studert hvordan deltakerne opplever internasjonal uke i skolen. – Vi trenger slike møteplasser, mener forfatterne.

Publisert 23. okt. 2019 13:32

Ingen kjempet mer iherdig mot kvinnelige medisinere enn medisinprofessorene på universitetet.

Bildet kan inneholde: tekst, font.
Publisert 22. okt. 2019 10:36

Funnene støtter tidligere laboratoriebaserte og epidemiologiske studier og indikerer at dårlig munnhygiene kan være en modifiserbar risikofaktor for AD hos enkelte individer.

Publisert 19. okt. 2019 15:36

Faktablad med informasjon om norske velgeres holdninger og atferd. 

Elever som rekker opp hånden i klasserommet
Publisert 17. okt. 2019 10:43

– Læreplaner er blant de mest innflytelsesrike tekstene vi har, og vil sette sitt preg på framtidens samfunn og arbeidsliv, forteller forsker.

Lege og pasient
Publisert 16. okt. 2019 10:00

Ei gruppe relativt nye blodfortynnande medisinar har teke den norske marknaden med storm. Men sjukehuslegar er framleis usikre på fleire sider ved bruk og biverknadar.

Les heile saka på titan.uio.no

Bildet kan inneholde: publikum, mennesker, publikum, font, begivenhet.
Publisert 15. okt. 2019 17:34

Schizofreni og bipolar lidelse er sterkt arvelige sykdommer. Men går det an å forutsi hvem som vil få dem? Det er et av målene til førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye, som nå mottar Anders Jahre-prisen for yngre forskere.

Forsker i laboratorium
Publisert 15. okt. 2019 15:26

I dag drives utviklingen av kunstig intelligens av teknologer. Men i fremtiden kan kunstig intelligens spille en viktig rolle også i helsevesenet. Da kan nemlig mange av oppgavene legene har i dag suppleres av kunstig intelligens.  

Kvinne leser bok.
Publisert 15. okt. 2019 13:17

Det finst gode grunnar til å fortsette å lese litteratur, sjølv om vi er omgitt av det digitale, meiner litteraturprofessor Karin Kukkonen.

Picture of the synagoge in Halle, Germany
Published Oct. 10, 2019 9:52 PM

Wednesday, October 9, 2019 – when the Jewish community all over the world was celebrating the holiest day in the year, Yom Kippur – 27-year-old German Stephan B. was mounting a helmet in a rented car and prepared for what he hoped would be a mass shooting attack against the nearby synagogue in Halle an der Saale.

Bildet kan inneholde: planet, astronomisk objekt, atmosfære, verdensrommet, astronomi.
Publisert 8. okt. 2019 12:18

Det er funnet 4000 planeter utenfor vårt solsystem. Nå skal Norge gi navn til én av dem.

Urfolk går i politisert parade som heter Pow Wow
Publisert 8. okt. 2019 12:03

Ny rapport hevder det foregår et folkemord på urfolk i Canada. Sosialantropolog Lena Gross har undersøkt mekanismene bak volden.

Et medisinsk team gjør klart til levertransplantasjon. Foto: Ram Gupta.
Publisert 4. okt. 2019 13:29

I mange land er det lange ventelister for å få ny lever. Løsningen er å bruke eldre donorer, sier Trygve Thorsen i sin avhandling.

Lise M. Helsingen
Publisert 3. okt. 2019 11:40

Valget om å delta i screening for tykktarmskreft bør baseres på individuelle faktorer, som individuell risiko og personlige preferanser. Det kommer frem i den nye, internasjonale retningslinjen for tarmkreftscreening; BMJ Rapid Recommendations.

Illustrasjonsbilde av en solbrent skulder. Illustrasjon: colourbox.com.
Publisert 3. okt. 2019 09:00

Det er en klar sammenheng mellom antall besøk i solarium og antall tilfeller av en type hudkreft som heter plateepitelkreft.

Image may contain: Product, Display device, Event, Technology.
Published Oct. 1, 2019 5:31 PM

In the wake of Sunday´s general election in Austria, the far-right Freedom Party (FPÖ) has faced a sharp decline in votes. FPÖ´s major loss is due to a recent corruption scandal, but it is also most likely caused by the declining salience of the immigration issue

T-cell receptor in contact with peptide-MHC viewed from the top. T-cell receptor (TCR) molecules on T lymphocytes are essential for the recognition of infectious microorganisms and cancer cells. The recognized molecule is body’s own MHC (HLA in humans) molecules that carry small peptides in their grooves, which contact the variable regions of the TCR.
Publisert 30. sep. 2019 13:56

This article is a theoretical discussion about the diversity of T-cell recognition and how it could be formed. It is a continuation of a previous manuscript published earlier this year (Cohn, Anderson and Dembic in the Scandinavian Journal of Immunology). 

Bildet kan inneholde: skulder, ledd, nakke.
Publisert 30. sep. 2019 13:13

Norske leger er motvillige til å formidle usikre levetidsprognoser til nydiagnostiserte kreftpasienter. Professor og kreftpasient Geir Kirkebøen viser hvordan prognosenes usikkerhet kan formidles slik at pasientene gis realistisk håp.  

Bilde av komiteen og kandidaten
Publisert 27. sep. 2019 16:36

Den vestlige diskursen om journalistikken i Iran er ofte preget av narrativet om statens knebling av mediene. Ny PhD avhandling viser at bildet er mye mer komplekst.