Aktuelle forskningssaker - Side 6

Forside TALIS kortrapport 2018
Publisert 23. mars 2020 15:24

Andre del av rapporten fra TALIS 2018 viser at selv om lærere og skoleledere hovedsakelig er fornøyd med jobben, vurderer mange av dem å slutte. Samtidig opplever de fleste det er en kultur for å støtte hverandre og samarbeide ved skolen deres.

Bildet viser en mus som er et forskningsdyr.
Publisert 23. mars 2020 11:45

Lactate treatment shows promising therapeutic potential for several neurological diseases, including Alzheimer’s disease. We studied blood lactate dynamics in mice in order to optimize the administration of lactate.

Image may contain: Banner, Advertising.
Published Mar. 23, 2020 9:42 AM

Ireland’s general election on 8 February saw a proliferation of radical right-wing candidates but did not herald the expected breakthrough of these parties. As Shaun McDaid explains, the little support for the radical right in Ireland is mainly explained by the ability of the political left to more effectively mobilise the electorate on issues other than immigration. While not counting on imminent success, the radical right in Ireland might nevertheless have the stamina to play the long game. 

Havnearbeidere og politi på eksporthavnen Qingdao i Kina
Publisert 19. mars 2020 14:22

- Når pandemien er forbi, kommer det nok en diskusjon om hvordan vi skal tilnærme oss de internasjonale markedene, og om inntektene våre skal knyttes så tett til bedriften vi jobber i, sier Kalle Moene. Professoren i samfunnsøkonomi har i en årrekke forsket på spenningene mellom den norske likhetsmodellen og internasjonal økonomi.

Bilde av studenter og en powerpoint på en dataskjerm.
Publisert 18. mars 2020 14:19

- Allerede mandag - fire dager før universitetene ble stengt - begynte jeg å forberede digital undervisning. Du kan si at jeg så det komme, sier professor ved Økonomisk institutt Karen Helene Ulltveit-Moe.

Publisert 18. mars 2020 12:00

Abelprisen for 2020 er i år tildelt Hillel Furstenberg ved det hebraiske universitetet og Gregory Margulis ved Yale.  De får prisen for deres banebrytende metoder i  sannsynlighetsteori, tallteori og kombinatorikk.

Image may contain: Mist, Atmospheric phenomenon, Sky, Fog, Atmosphere.
Published Mar. 17, 2020 10:45 AM

Multiagency collaboration structures are given a central role in preventing the recruitment of youth to extremism. In this study of Nordic policies developed to counter extremism and prevent crime, we have mapped and compared how multiagency collaboration is to be organized, what practices that are to be utilized and the legal frameworks that guides information sharing practices in collaborative work. The findings entail previously unknown discrepancies, similarities and differences between the Nordic countries that can help to inform a sometimes heated and polarized debate on how extremism is being handled. 

Bildet kan inneholde: begivenhet, dress, business.
Publisert 6. mars 2020 17:20

- Vi må sikre kvinner i rekrutteringsstillinger optimale muligheter til å utvikle sine talenter og bygge kompetanse, sier professor ved Institutt for psykologi, Kristine Beate Walhovd. Hun er en av flere kvinner på SV- fakultetet, som er opptatt av bedre kjønnsbalanse.

Bildet kan inneholde: rosa, barn, hånd.
Publisert 5. mars 2020 13:12

En ny undersøkelse fra Forskningsrådet viser at 83 prosent av oss har meget eller ganske stor tillit til forskning.  Aller størst er tiltroen til helseforskning, der 75 prosent svarer at de har svært stor eller stor tillit. - Gledelig og forpliktende, sier Jens Petter Berg.