Aktuelle forskningssaker - Side 6

Publisert 26. aug. 2019 14:43

Streng kontroll av grensene setter de nordeuropeiske landenes gode rykte som humanitære og sosialt inkluderende i fare.

Publisert 26. aug. 2019 11:06

Den 12. august ble den nye boken om stortingsvalget i 2017 presentert under Arendalsuken. Boken heter Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget i 2017 (Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2019) og er redigert av Johannes Bergh og Bernt Aardal med bidrag fra Anders Todal Jenssen, Toril Aalberg, Elisabeth Ivarsflaten, Dag Arne Christensen, Staffan Kumlin, Rune Karlsen, Atle H. Haugsgjerd, Peter Maurer og Tor Syrstad.

Publisert 26. aug. 2019 10:58

Supplerende tabeller og figurer til Johannes Bergh og Bernt Aardal (red.): Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget, Cappelen Damm Akasemisk, Oslo, 2019.

Image may contain: male, human.
Published Aug. 22, 2019 1:09 PM

We are deeply saddened about the loss of Professor Harold L. Wilhite, who died on 15th August in Berkeley, USA. He was a first-class researcher and a dear colleague.

Bildet kan inneholde: mann, menneskelig.
Publisert 22. aug. 2019 13:09

Det er med stor sorg vi mottok budskapet om at professor Harold L. Wilhite døde 15. august i år i Berkeley, USA. Han var en fremragende forsker og en kjær kollega.

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO
Publisert 22. aug. 2019 09:32

Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.

Henter forslag fra Google
Publisert 21. aug. 2019 09:59
Streptococcus pneumoniae growing in petri dishes in the laboratory.
Publisert 21. aug. 2019 09:04

Through hybrid assembly researchers from the University of Oslo and the University of Illinois at Chicago managed to fully sequence and close the genome of the S. pneumoniae serotype 19F strain EF3030.

Publisert 21. aug. 2019 07:54

Stoffer som finnes i skogsjord får utkonkurrerte tarmbakterier til å blomstre opp igjen, mens altfor dominerende bakterier holdes i sjakk. Resultatene er oppsiktsvekkende.

Leo Ajkic
Publisert 20. aug. 2019 14:30

"Jeg tror det er viktig å huske på at selv om vi er forskjellige på mange måter, så har vi også mye til felles. Kanskje det er det jeg prøver å vise."

Bildet kan inneholde: mennesker, eyewear, briller, ungdom, samfunnet.
Publisert 19. aug. 2019 12:54

Vi ønsker Niladri Chatterjee, Alexander Dunlap, Thomas Neumark og Ulrikke Bryn Wethal velkommen som postdoktorer på SUM.

Publisert 16. aug. 2019 08:08

Tusenvis av nordmenn får hjerteinfarkt hvert år. Nå undersøker forskere hva som skal til for å unngå tilbakefall.

Image may contain: social group, team, people, youth, community.
Published Aug. 14, 2019 3:59 PM

What are the local and global challenges we face in creating a more sustainable world? This is one of the overall questions our new students will explore.

Publisert 14. aug. 2019 10:54

Sju vaksineforskarar ved UiO og Rikshospitalet har gått saman om vaksinebloggen.

Foto av en mann med hettegenser. Gråtoner.
Publisert 14. aug. 2019 10:28

Tiltak mot ensomhet hos personer med psykiske lidelser kan gi bedre fysisk helse og lavere dødelighet.

Immatrikulering av studenter på universitetsplassen i Oslo. Foto.
Publisert 13. aug. 2019 12:29

Delta aktivt og samarbeid godt. Forsking viser at studenter har mye å bidra med i forhold til hverandres læring.

Publisert 13. aug. 2019 11:42

Innvandrere som er nært knyttet både til sitt nye hjemland og til det gamle, virker skremmende på flertallsbefolkningen. 

Publisert 13. aug. 2019 09:01

Denne gjengen undersøker hvordan helsetjenestene fungerer i dag og hvordan de kan bli bedre. Håpet deres er å få politikere og helsebyråkrater til å tenke nytt.

Tegning av tre personer, med fokus på hhv skjelett, muskler og hjerte-kar.
Publisert 12. aug. 2019 13:07

Med en stamcellebank vil Norge stå bedre rustet til å behandle de tusenvis av nordmenn som rammes av blindhet, diabetes, Parkinsons sykdom, MS, ALS, hjerte- og karsykdommer og mange andre sykdommer.

Publisert 12. aug. 2019 12:46

Nå lages en omfattende database over alle som har levd i Norge siden begynnelsen av 1800-tallet. Den kan endre forskningen de neste hundre årene.

Bildet kan inneholde: eiendom, hus, hjem, bygning, eiendom.
Publisert 11. aug. 2019 21:48

Her finner du en oversikt over C-REX-forskere som kan kommentere ulike aspekter knyttet til moskéskytingen i Bærum. Vi har også lagt ut en foreløpig vurdering av hvordan angrepet passer inn i eksisterende trender hva gjelder høyreekstrem vold mer generelt.

Publisert 9. aug. 2019 12:55

Dyr av truede arter beslaglegges og avlives av myndighetene i stedet for å beskyttes. 

Bildet kan inneholde: tekst, diagram, linje, plott, parallell.
Publisert 9. aug. 2019 09:49

CRISPR er en type DNA sekvenser som sammen med tilhørende proteiner (Cas) utgjør bakteriers immunforsvar. Porphyromonas gingivalis har 4 ulike CRISPR-Cas systemer som sannsynligvis beskytter den mot tallrike bakterievirus i periodontale lommer.

Jente sitter i gresset og ser på mobiltelefonen med en helse-app.
Publisert 8. aug. 2019 13:18

Aktiv bruk av egen helseinformasjon er en forutsetning for en personalisert behandling, oversikt og gode helsevalg.

IL17 Locus on Chromosome 6. Three SNPs used in the analyses, and other genetic factors in their vicinity.
Publisert 8. aug. 2019 11:50

IL-17A and IL-17F are similar pro-inflammatory cytokines found in osteoarthritic joints, and suspected to contribute to development of osteoarthritis.