Fem nye Sentre for fremragende forskning til UiO

UiO har blitt tildelt fem av de ti nye sentrene for fremragende forskning. Sentrene skal drive gjennombruddsforskning innen livsvitenskap, kreftforskning, musikkvitenskap og solforskning. 

Med den nye tildeling vil UiO ha 15 av 26 Sentre for fremragende av forskning (SFF). De nye sentrene vil få en grunnfinansiering på 15 millioner kroner per år i ti år. Vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå er hovedkriteriet for prioritering av søknadene til SFF. Dette gjelder både for forskningen som er planlagt og for sentrets vitenskapelige ledelse. Sentrene skal være aktive i utdanning av forskere og ha omfattende internasjonalt samarbeid.

De fem nye Sentre for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo

Centre for Cancer Cell Reprogramming 
Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin.
Senteret skal studere hvordan prosesser i cellene, som endres under kreftutvikling, påvirker hverandre. Målet er å finne kreftens svake punkter for å kunne "reprogrammere" kreftcellene til ufarlige celler og slik bane veien for nye typer kreftbehandling.
Senterleder: Harald Stenmark

Les også: Full satsing på å omprogrammere kreftceller til ufarlige celler (titan.uio.no)

Developing an integrated open access organ on chip platform for drug discovery
Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag.
Senteret skal utvikle et "Organ on a chip", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organismer og hvordan ulike behandlingsformer virker. Denne plattformen skal kunne gjenskape stoffskifteprosesser i kroppen (metabolisme) og teste hvordan prosessene responderer på medisinsk påvirkning.
Senterleder: Stefan Krauss
 
Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi. Senteret er delt mellom UiO og UiT, med UiO som prosjekteier.
Senteret skal gi viktige bidrag til forståelse av molekylenes biologi, kjemi og fysikk. Senteret vil utvikle nye beregningsmetoder som kan håndtere systemer med opp til millioner av atomer. Et mål er å forstå og kontrollere komplekse biologiske og kjemiske systemer under ekstreme forhold. Først nå er det teknisk mulig å sette opp avanserte eksperimenter som kan undersøke tilsvarende virkelige systemer andre steder i verden.
Senterledere: Trygve Helgaker (UiO) og Kenneth Ruud (UiT)

Les også: SFF-senter til kjemikere i Oslo og Tromsø (titan.uio.no)
 
Rosseland Centre for Solar Physics
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for teoretisk astrofysikk. 
Målet for senteret er å forstå hvordan vår nærmeste stjerne, sola, faktisk fungerer. Ved å kombinere observasjoner av sola med avansert datamodellering skal senteret utvikle ny kunnskap om partikkel-akselerasjon og oppvarming både inni og rundt sola. Slik skal prosesser som har direkte konsekvenser for jordas atmosfære og betingelsene for livet på jorda avdekkes.
Senterleder: Mats Carlsson

Les også: Solforskning RoCS (titan.uio.no)

Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
Det humanistiske fakultet, Institutt for musikkvitenskap.
Rytme er grunnleggende for mennesker når vi går, danser og spiller, forteller historier eller prøver å forutsi fremtiden. Rytme er også en basal del av den menneskelige biologi.  Senteret skal studere de perseptuelle og kognitive mekanismene som ligger under vår evne til å oppleve rytme og agere rytmisk.

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time, and Motion
Senterledere: Anne Danielsen og Alexander Jensenius

Les også: Rytme er grunnleggende, hilsen Forskningsrådet (titan.uio.no), 150 millioner til nytt Senter for fremragende forskning (hf.uio.no)

 

Dette er lederne ved de nye sentrene for fremragende forskning. Foto: UiO

Samarbeid med NTNU

I tillegg til de fem sentrene som ledes fra UiO er Universitetet i Oslo med som likeverdig knutepunkt for ett av sentrene som skal ledes fra NTNU, Porous Media Laboratory. Eirik Grude Flekkøy og Knut Jørgen Måløy ved Fysisk institutt er sentrale ved UiOs del av sentret.

Les også: Kunnskap om olje skal gi verden rent vann (titan.uio.no)

Publisert 17. mars 2017 12:23 - Sist endret 7. des. 2020 13:06