Glad, stolt og ydmyk prisvinner fra UiO

Professor Ludvig M. Sollid tildeles Anders Jahres store medisinske pris for 2015 for sin verdensledende forskning på cøliaki.

Ludvig M. Sollid
- Jahreprisen er en stor anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort, og en berømmelse av immunologimiljøet i Oslo, sier årets prisvinner, Ludvig M. Sollid.

Sollid deler prisen med professor Rikard Holmdahl ved det Karolinska Institutet i Stockholm.

Sollid og hans medarbeidere jobber med å finne ut av hva som skjer når kroppens forsvar mot infeksjoner, immunsystemet, direkte eller indirekte fører til skade på kroppen. Dette er årsak til mange vanlig sykdommer, for eksempel leddgikt, cøliaki og multippel sklerose.

– Vi er særlig opptatt av å forstå cøliaki som skyldes en uhensiktsmessig immunrespons mot glutenproteiner i korn. Vi har funnet en arvelig faktor som disponerer for sykdommen, og vi har avdekket mekanismene for hvordan denne arvelige faktoren virker. Nå vet vi hvilke deler av gluten personer som har cøliaki, reagerer på, og vi vet i stor grad hvilke celler i immunsystem som er involvert i sykdomsutviklingen. Innsikten vi har fått, kan kanskje også få betydning for å forstå andre immunsykdommer, sier Sollid.

Hvilken betydning har forskningen deres for dem som er rammet av cøliaki?

– Noen av resultatene våre har hatt betydning for hvordan man fastslår at en person har cøliaki. Den eneste behandlingen som finnes i dag, er livslang glutenfri diett. Forskningen vår har avdekket angrepsmål for behandling som kan være et alternativ til den glutenfrie kosten. Rundt om i verden arbeides det nå med å utvikle nye typer behandling for cøliaki.

Om Ludvig M. Sollid

Hva betyr prisen for deg personlig og for din forskergruppe?

– Jeg er selvsagt veldig glad og stolt, men også ydmyk. Dette er ikke bare mitt verk. Det er resultatet av innsatsen til en rekke forskere over mange år. Jahreprisen er en stor anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort, og en berømmelse av immunologimiljøet i Oslo.

Er det noen du ønsker å takke?

– Det er veldig mange. De som var mine veiledere da jeg startet forskningen som student, Erik Thorsby og Per Brandtzæg, har åpenbart vært viktige for meg. Alle doktorgradsstudentene og postdoktorkandidatene som har tenkt smarte tanker, og som har vært med på å jobbe fram resultater, har også vært viktige. Særlig Knut Lundin har betydd nye. Vi har samarbeidet helt siden vi tok doktorgradene våre samtidig på slutten av 1980-årene. Han ble gastroenterolog og behandler blant andre cøliakipasienter, mens jeg fortsatte som immunolog.

– Jeg vil også takke alle pasientene som har donert blod og tarmbiopsier til forskningen opp gjennom årene. – Og selvsagt også familien – særlig min far som var kvartærgeolog, og som gjennom sitt virke innprentet i meg at forskning er spennende.

Anders Jahres store medisinske pris og prisen for yngre forskere deles ut i Universitets aula 15. oktober. Sollid mottok for øvrig prisen for yngre forskere i 1998.

 

 
Av Thomas Olafsen
Publisert 31. aug. 2015 10:10 - Sist endret 16. mars 2021 09:40