Kommende arrangementer

Henter forslag fra Google
Tid og sted: 15. apr. 2020, Zoom

Doctoral candidate Olja Dordic at the Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is defending the thesis

"Charged dihadron azimuthal correlations in pp and Pb-Pb collisions, measured with the ALICE detector"

for the degree of Philosophiae Doctor.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, frisyre, øyenbryn.
Tid og sted: 16. apr. 2020 10:3014:00, Zoom

Master i statsvitenskap Hanne Cecilie Kavli vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Kontinuitet og endring. Familiepraksis og kvinners yrkesdeltakelse blant innvandrere i Norge

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, offisielt.
Tid og sted: 16. apr. 2020 11:1515:00, Zoom

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter

Tid og sted: 20. apr. 2020 11:1515:00, Zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Personvern- og konkurranserett i stordataens tidsalder. Kommersialiseringen av personopplysninger og dennes implikasjoner for grunnlaget for og avgrensningen av retningslinjene innen personvernrett og konkurranserett

Original tittel: Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, øyenbryn, frisyre.
Tid og sted: 21. apr. 2020 10:3013:30, Zoom

M.A. i Teknologi, innovasjon og kunnskap Bianca Cavicchi forsvarer sin avhandling for graden ph.d: The effects of Feedback Dynamics on Sustainability Transitions Policies: the case of Bioenergy