Dr. polit. Liv Langfeldt (NIFU): Studier av ‘forskningskvalitet’ - en inngang til å forstå interaksjon mellom politikk og vitenskap

Liv Langfeldt kommer til Forum for vitenskapsteori. Langfeldt er Forsker 1 ved NIFU og leder for Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-QUEST). Hun har en dr.polit.-grad fra Universitet i Oslo og forsker på blant annet på forsknings­politiske virkemidler og fagfellevurdering. På seminaret vil hun presentere et rammeverk for å studere forskningskvalitet, som samtidig sikter mot å forstå skjæringspunktet mellom politikk og vitenskap. Temaet blir også belyst empirisk, med data fra ulike fagfelt.

Seminaret er åpent for alle!

Photo: NIFU

Photo: nifu

Hva som kjennetegner og fremmer forskning av høy kvalitet er sentrale spørsmål både i norsk og internasjonal forskningspolitikk. Samtidig er det ulike oppfatninger om hva forskningskvalitet er. Det er også grunnleggende utfordringer knyttet til å studere sammenhengen mellom forskningspolitikk, forskningsresultater og forskningens samfunnsmessige betydning. Med NIFU som vertsinstitusjon samler R-QUEST forskningsmiljøer fra fem land for å svare på disse utfordringene og styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk forskningspolitikk (www.r-quest.no).
 
 
Publisert 21. okt. 2019 09:17 - Sist endret 21. okt. 2019 09:17