Stipender og utlysninger

Forum for Vitenskapsteori (FfV) ble opprettet i 1979 ved Universitetet i Oslo, under navnet ”Seminaret i vitenskapsteori”. Etableringen var del av en nasjonal satsing for å styrke vitenskapsteoretiske fag i Norge. Siden opprettelsen har Forum for Vitenskapsteori vært en åpen arena for vitenskapsteori av ulike former og et samlingspunkt for norske og internasjonale bidragsytere innen feltet. Forumets målsetting er å bidra til åpen og kritisk debatt om vitenskap.

I tillegg til vår forelesningsserie ønsker vi å stimulere til all slags aktiviteter innenfor vitenskapsteori. Begrepet "vitenskapsteori" forstås her i en vid forstand, som en samlebetegnelse på all slags forskning om forskning, eksempelvis vitenskapshistorie, vitenskapsfilosofi, vitenskapssosiologi, vitenskapsetikk, forskningspolitikk, og vitenskap- og teknologistudier. Forumet kan støtte aktiviteter som arrangering av konferanser, workshops og debatter med vitenskapsteoretisk tematikk, støtte til reise med vitenskapsteoretisk formål o.l. Vi utlyser også stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold. Stipender begrenses oppad til 30 000 NOK. Stipendmottakere vil få tilgang til forumets nettverk og kompetanse.

Se mer info nedenfor

Sist endret 27. okt. 2022 10:45 av naidm@uio.no
Sist endret 24. nov. 2022 15:52 av naidm@uio.no

NB. Søknadsfristen er utvidet til søndag, den 27. november

 

Forumet utlyser nå stipender, med søknadsfrist 27. november. Hjelp oss gjerne ved å spre dette informasjonsbrevet til personer dette kan være relevant for.

Sist endret 23. nov. 2021 11:34 av naidm@uio.no

Søknad om mindre beløp kan evalueres fortløpende. Søknad om større beløp samt stipender som skal vurderes på styremøte må sendes til våre ordinære søknadsfrister: 20. november og 15. mai. Spørsmål om stipender og søknadsprosedyre rettes til styrets sekretær, Naïd Mubalegh. Forespørsel om generell støtte kan også sendes til styrets leder, Thomas Hansen.