Forskerprofiler - Side 6

Publisert 1. okt. 2010 12:38

Professor, dr. odont. Ingar Olsen er forskningsdekan ved Det odontologiske fakultet og leder for bakteriologigruppa ved Institutt for oral biologi. Han er også senior research investigator ved Department of Molecular Genetics, Forsyth Institute i Boston. Han har fått en ny anaerob bakterieslekt, Olsenella, oppkalt etter seg, bestående av artene Olsenella uli, Olsenella profusa og Olsenella oviles og også den anaerobe bakteriearten Peptoniphilus olsenii.

Publisert 1. okt. 2010 11:07

Professor Dag Ørstavik er fagleder på avdeling for endodonti, Institutt for klinisk odontologi.                  

Publisert 1. okt. 2010 11:07

Månedens forsker, professor dr. odont. Bjørn Øgaard, er prodekan for studier ved Det odontologiske fakultet.

Publisert 1. okt. 2010 11:07

Nina J. Wang er professor ved Institutt for klinisk odontologi og leder for det tematiske forskningsområdet helsefremmende og forebyggende virksomhet.

Publisert 1. okt. 2010 11:07

Ståle Petter Lyngstadaas er professor ved Institutt for klinisk odontologi og fagleder for seksjon for biomaterialer.

Publisert 1. okt. 2010 11:06

Professor Zlatko Dembic, Institutt for oral biologi.                

Publisert 1. okt. 2010 11:06

Professor dr.med. Magne Bryne, Institutt for oral biologi.  

Publisert 1. okt. 2010 11:06

Professor Karl Schenck, Institutt for oral biologi.