Forskerprofiler - Side 9

Publisert 6. sep. 2011 14:55

Petter Wilberg jobber med sitt ph.d. arbeid som omhandler bivirkninger i munnhulen hos kreftpasienter som er under eller har fått behandling med cellegift.

Publisert 1. sep. 2011 23:25

Professor Anne Edwards, instituttleder ved Department of Education, Oxford University, er utnevnt til Æresdoktor ved UiO i jubileumsåret 2011.

Ivar Sønbø Kristiansen
Publisert 10. aug. 2011 09:31

Professor Ivar Sønbø Kristiansen skulle egentlig bli fylkeslege. I stedet endte han opp med å forske på prioritering og kostnadseffektivitet ved behandling av sykdommer.

Publisert 18. mai 2011 07:16

Universitetslektor Britt Oda Fosses forskningsinteresse er knyttet til lærerstudenters læring

Publisert 29. apr. 2011 11:23

Post.doc. Andrew Maul is employed in the Department of Teacher Education and School Research at the University of Oslo, Unit for Quantitative Analysis in Education (EKVA). 

Publisert 15. apr. 2011 13:23

Monica Melby-Lervåg forsker på barns utvikling av språk og leseferdigheter. Forskningsmotivasjonen hennes ligger i å kunne hjelpe barn som strever gjennom å utvikle treffsikre tiltak.

Publisert 15. mars 2011 12:42

Post.doc. Ole Kristian Bergems forskningsinteresse er knyttet til matematikkundervisning, med særlig fokus på grunnskolen.

Publisert 23. feb. 2011 12:50

Førsteamanuensis Ivar Morken fokuserer for tiden på fenomenet "skolebytte" i sin forskning. Likevel er hans egne studenter ved universitetet klare på en ting; de vil ikke bytte skole! - Morken fikk høsten 2010 tittelen årets mest populære foreleser ved UV-fakultetet.

Torbjørn Omland
Publisert 31. jan. 2011 11:00

Hjertesvikt kan forutses ved hjelp av enkle blodprøver. Hjertet kan også være en indikator i forhold til andre sykdomstilstander. Dette er området til Torbjørn Omland – en kreativ forsker med øye for sammenhenger.

Publisert 8. nov. 2010 08:28

Peter Maassen har over 25 års erfaring fra forskning på høyere utdanning og er i dag en av verdens ledende forskere innenfor studier av endring i høyrere utdanning.

Publisert 2. nov. 2010 13:23

Professor Kirsti Klettes forskningsinteresser ligger innenfor temaene reformpolitikk, lærerarbeid og klasseromsstudier

Publisert 1. okt. 2010 12:53

Anne Bjørg Tveit er professor ved Institutt for klinisk odontologi, Avdeling for kariologi og gerodontologi, som hun også leder.

Publisert 1. okt. 2010 12:38

Anne Aamdal Scheie er professor ved Institutt for oral biologi. Scheie er leder for biofilmgruppen og det tematiske forskningsområdet overflatebiologi og biofilm.

Publisert 1. okt. 2010 12:38

Professor, dr. odont. Ingar Olsen er forskningsdekan ved Det odontologiske fakultet og leder for bakteriologigruppa ved Institutt for oral biologi. Han er også senior research investigator ved Department of Molecular Genetics, Forsyth Institute i Boston. Han har fått en ny anaerob bakterieslekt, Olsenella, oppkalt etter seg, bestående av artene Olsenella uli, Olsenella profusa og Olsenella oviles og også den anaerobe bakteriearten Peptoniphilus olsenii.

Publisert 1. okt. 2010 11:07

Månedens forsker, professor dr. odont. Bjørn Øgaard, er prodekan for studier ved Det odontologiske fakultet.

Publisert 1. okt. 2010 11:07

Nina J. Wang er professor ved Institutt for klinisk odontologi og leder for det tematiske forskningsområdet helsefremmende og forebyggende virksomhet.