Forskerprofiler - Side 9

Publisert 1. okt. 2010 12:38

Anne Aamdal Scheie er professor ved Institutt for oral biologi. Scheie er leder for biofilmgruppen og det tematiske forskningsområdet overflatebiologi og biofilm.

Publisert 1. okt. 2010 12:38

Professor, dr. odont. Ingar Olsen er forskningsdekan ved Det odontologiske fakultet og leder for bakteriologigruppa ved Institutt for oral biologi. Han er også senior research investigator ved Department of Molecular Genetics, Forsyth Institute i Boston. Han har fått en ny anaerob bakterieslekt, Olsenella, oppkalt etter seg, bestående av artene Olsenella uli, Olsenella profusa og Olsenella oviles og også den anaerobe bakteriearten Peptoniphilus olsenii.

Publisert 1. okt. 2010 11:07

Månedens forsker, professor dr. odont. Bjørn Øgaard, er prodekan for studier ved Det odontologiske fakultet.

Publisert 1. okt. 2010 11:07

Nina J. Wang er professor ved Institutt for klinisk odontologi og leder for det tematiske forskningsområdet helsefremmende og forebyggende virksomhet.

Publisert 1. apr. 1998 00:00
Pedagogisk, inspirerande og omsorgsfull i høve til studentane sine. Fagleg dyktig, sjølvsikker og tøff. Slik blir ho framstilt av nokon som kjenner henne godt. - Den ideelle kvinna er nok ei blanding av den modige og grensesprengjande heidenske mytekvinna og den gode og kjærlege jomfru Maria, meiner professor i religionshistorie Gro Steinsland. Kanskje er ho i ferd med å leve opp til sitt eige ideal?
Publisert 1. feb. 1998 00:00
De visste nok ikke hva de gjorde, lederne i det kristne ungdomsmiljøet i Bergen. Turid Karlsen Seim ble så provosert av dem at hun begynte på teologi ved Universitetet i Oslo. Der hun som første kvinne tok doktorgrad. Og der hun ble universitetets første kvinnelige dekan. -Jeg tror ikke jeg er drevet av karriereambisjoner. Men jeg er engasjert, sier hun.