Matte + fysikk + kjemi = sant

Det stod mellom rockeband og realfag. No har Simen Kvaal eit unikt perspektiv på forskinga si.

– Det er mange som vil seie at det eg gjer ikkje er kjemi, men kanskje snarare matematikk, seier Simen Kvaal.

Vi møtes til ein prat om forsking og karrierepolitikk på kontoret hans på Kjemisk institutt. Det er høgt under taket, ein blå sofa ved den eine veggen og eit skrivebord fullt av kvite ark med handskrivne utrekningar.

Kvaal har fast stilling som forskar innan kvantekjemi, eit fagfelt han omtalar som ein «pussig mellomstasjon mellom fysikk og kjemi». Han blandar matematiske utrekningar med grunnlover frå fysikk og observasjonar av kjemiske stoff.

– Eg var alltid interessert i naturfag, seier Kvaal.

 

Les heile artikkelen på Titan.

Publisert 2. jan. 2018 14:22 - Sist endret 2. jan. 2018 14:32