Sentre for fremragende utdanning (SFU)

SFU-miljøer kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

CCSE

Centre for Computing in Science Education (CCSE) jobber med å gjøre programmering og realistiske problemstillinger til en integrert del av høyere utdanning og skole. 

ProTed

Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) utvikler integrerte lærerutdanninger. Et helhetlig studiedesign som forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis.

Om SFU-ordningen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga:
om Sentre for fremragende utdanning - SFU (nokut.no)