Om forskningen ved UiO

Forskningsetikk

Universitetet har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt.

Forskningsinfrastruktur

Avansert vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger, samt storskala forskningsfasiliteter.

Forskningsresultater og bibliotek

Finn en bestemt publikasjon eller få en oversikt over hva som har blitt publisert av en forsker eller innenfor et fagfelt.

IT-støtte til forskningen

Tjenester for sensitive data, lagring av forskningsdata, beregninger, datafangst og analyse, publisering.