Utlysning av interne midler til forskningsinfrastruktur 2018 og 2019

Utlysning ble sendt i enhetene (ePhorte2017/4821) 21.9.2017. Enhetene har egne prosesser, og vil sende sine prioriteringer til Forskningsinfrastrukturutvalget innen 24.november.2017.

Forskningsinfrastrukturutvalget vil diskutere tildeling i sitt møte 15.12.2017, og anbefale tildeling overfor rektor - før tildelingsbrev sendes mottakere med kopi til enhetene.

Publisert 17. feb. 2012 13:42 - Sist endret 2. jan. 2018 13:50