Hav

UiO har våren 2021 utarbeidet posisjonsnotater som tydeliggjør faglige utviklingstrekk og retning for framtidig forskning og utdanning som innspill til ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning.  

Posisjonsnotat "Hav":

Arbeidsgruppens medlemmer

Publisert 14. juni 2021 11:27 - Sist endret 16. juni 2021 10:14