Søk etter forskningsresultater

Ønsker du å finne en bestemt publikasjon eller få en oversikt over hva som har blitt publisert av en forsker eller innenfor et fagfelt? Dette finner du i Cristin og bibliotekenes databaser.

Cristin

Cristin er universitetenes system for forskningsdokumentasjon. Det er samtidig en database hvor forskere kan registrere populærvitenskapelige formidlingsaktiviteter, bidrag til forskningsprosjekter og tilknytning til forskergrupper og forskernettverk.

I Cristin kan du finne informasjon om:

* Forskningsresultater
* Forskerprofiler
* Prosjektkatalog
* Årsrapportering

Gå til Cristin

Universitetsbiblioteket

Dette er landets største forskningsbibliotek. Her kan du søke i ulike databaser, få oversikt over fagressurser, og skaffe informasjon om universitetsbibliotekets ulike hovedavdelinger.

Gå til Universitetsbiblioteket

Publisert 5. juni 2010 23:05 - Sist endret 25. feb. 2021 14:35