UiO:Horisont

UiO:Horisont er UiOs satsing for å styrke sin posisjon som konkurransedyktig og attraktiv aktør i det europeiske forskningsområdet.

Om UiO:Horisont

UiO har satt et mål om 60 prosent vekst i inntjening i Horisont 2020. Dette er i tråd med regjeringens ambisjon om at norske aktører skal få to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020.

UiOs strategi for Horisont 2020

UiO har strategiske mål om å øke den internasjonale innsatsen, bidra til ledende internasjonal forskning, og delta i gode internasjonale nettverk. UiOs strategi for Horisont 2020 ble vedtatt av styret i 2014.

UiOs strategi for Horisont 2020 (pdf)

EU-finansiert forskning ved UiO

Universitetet i Oslo har deltatt i EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling siden 1991, og er det norske universitetet med størst EU-portefølje. UiO gjør det særlig godt innen de tematisk frie områdene ERC og Marie Curie.

I Horisont 2020 har UiO høye ambisjoner om å øke finansieringen også innen de tematiske områdene. Dette samsvarer med vårt mål om å styrke UiOs posisjon som en konkurransedyktig og attraktiv deltager i det Europeiske Forskningsområdet (ERA).

Mer om EU-finansiert forskning ved UiO

ERC-stipender og EU-prosjekter

Hvordan søke om EU-midler?

Er du forsker ved UiO? Slik søker du om EU-midler. Deler av nettsidene er kun tilgjengelig for UiOs ansatte.

For ansatte: EU Funding