Forsiden

Livsvitenskapsbygget

Nytt bygg for livsvitenskap ved UiO i 2024

Norges største forsknings- og undervisningsbygg. Prosessen med tematiske områder for bygget er godt i gang.

Aktuelt

Bilder og videoer fra Oslo Life Science 2020

Fire dager med arrangement om helseforskning, helsenæring, miljøforskning og bærekraft for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap.