Forsiden

Livsvitenskapsbygget

Nytt bygg for livsvitenskap ved UiO i 2024

Norges største forsknings- og undervisningsbygg. Prosessen med tematiske områder for bygget er godt i gang.

Oslo Life Science-konferansen 10.–13. februar 2020

Fire dager med arrangement om helseforskning, helsenæring, miljøforskning og bærekraft for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap.

Aktuelt

SPARK Norway

Nye SPARKees
Seks nye lag tatt opp i innovasjonsprogrammet

Sommerprosjekt 2020styret

Forskere kunne bidra med prosjekt innen 31. januar

Åpen utlysning

Se eksempler på tildelinger.

Arrangement

20 feb.
14:30, Forskningsparken, room Hagen 1+2
26 feb.
15:00, The Science Library - Informatics