Forsiden

Livsvitenskapsbygget

Nytt bygg for livsvitenskap ved UiO i 2024

Norges største forsknings- og undervisningsbygg. Nå er prosessen med tematiske områder for bygget i gang.

Aktuelt

Nytt styre for UiO:Livsvitenskap

Emma Eriksson

Oppnevnt i august 2019.

Søk nytt innovasjonsstipend studenter

Les om tiltaket som skal lede fram til biomakerspace i livsvitenskapsbygget og søk om stipend.

Livsvitenskapsbygget
og tematiske områder

Barnehagebarn løper i blomstereng

I løpet av det neste året skal UiO komme fram til hvilke tematiske områder som skal prege Livsvitenskapsbygget som står ferdig i 2024. 

Arrangement

27 aug.
15:00, Niels Henrik Abels hus, Room 209
30 aug.