Forsiden

Livsvitenskapsbygget

Nytt bygg for livsvitenskap ved UiO i 2024

Norges største forsknings- og undervisningsbygg. Nå er prosessen med tematiske områder for bygget i gang.

Aktuelt

Søk om å bli tatt opp i innovasjonsprogram

Har du en innovasjonsidé innen helserelatert livsvitenskap? Søk SPARK Norway innen 14. november

Livsvitenskapsbygget
og tematiske områder

Barnehagebarn løper i blomstereng

I løpet av det neste året skal UiO komme fram til hvilke tematiske områder som skal prege Livsvitenskapsbygget som står ferdig i 2024. 

Arrangement

24 sep.
15:00, Niels Henrik Abels hus, Room 209
24 sep.