Informasjonsmøter livsvitenskap våren 2016 – etablering av tverrfaglige forskningsgrupper

For å støtte opp under UiOs fagstrategi for livsvitenskap skal satsingen UiO:Livsvitenskap blant annet etablere og støtte tverrfaglige forskningsgrupper – såkalte konvergensmiljøer. Denne prosessen går vi i gang med nå, og vi starter med informasjonsmøter på instituttene og fakultetene.

Oppdatert informasjon 24. juni: Møtene som er omtalt her, er nå gjennomført. Neste trinn i prosessen med workshoper 28. og 29. september.

Forside strategi livsvitenskap
Last ned strategien (pdf).

På informasjonsmøtene som skal holdes nå i mai og juni (se plan møteplan nederst på siden), vil direktør for UiO:Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen, presentere

  • UiO satsing på livsvitenskap generelt
  • hva konvergensmiljøene er tenkt å være
  • kriteriene for konvergensmiljøer
  • hva slags støtte konvergensmiljøene kan få
  • videre prosess for å etablere konvergensmiljøer

Det blir muligheter for å stille spørsmål og komme med synspunkter og tilbakemeldinger på alle disse punktene.

Planen videre

Kort fortalt er planen videre å arrangere seminar(er)/workshop(er) for alle interesserte høsten 2016, slik at dere får muligheten til å møtes på tvers av fagdisiplinene. Deretter kan de som ønsker å jobbe sammen, søke om økonomisk støtte til å utarbeide søknad om konvergensmiljø.

Søknadene om konvergensmiljø er tenkt vurdert av et internasjonal ekspertpanel. Denne utvelgingsprosessen skal være ferdig våren 2017, og de første konvergensmiljøene kan komme i gang høsten 2017. En ny runde med utvelgingsprosess vil komme senere.

Møteplan

De som ikke kan komme på noen av de oppsatte møtene for sin enhet, kan delta på informasjonsmøte på en av de andre enhetene.

Dato

Tid

Primært for

Sted

9. mai

14.30-16.00

Institutt for helse og samfunn

Frederik Holsts hus  (Ullevål), Auditorium 124

11. mai

12.00-13.30

Psykologisk institutt

Harald Schjelderups hus  (Forskningsveien 3A), Auditorium 2

18. mai

12.00-13.30

Institutt for klinisk odontologi
og Institutt for oral biologi

Geitmyrsveien 69, Faculty Club

26. mai

12.30-14.00

Institutt for medisinske basalfag
og Institutt for oral biologi

Domus Medica, Lille auditorium

26. mai

14.30-15.15

Instiutt for klinisk medisin

Dette er et møte for forskningslederne på instituttet og er ikke åpent for andre

10. juni

10.30-12.00

Det humanistiske fakultet,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Senter for utvikling og miljø

Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 4

14. juni

09.00-10.30

Det humanistiske fakultet og
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 4

14. juni

13.30-15.00

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Naturhistorisk museum

Helga Engs hus, Auditorium 3

15. juni

11.00–11.30

Det juridiske fakultet

Dette er et møte for instituttlederne og fakultetsledelse og er ikke åpent for andre

15. juni

13.30-15.00

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Helga Engs hus, Auditorium 3

20. juni

12.30-14.00

Bio/NCMM

Dette er et møte for gruppelederne på de to enhetene og er ikke åpent for andre

21. juni

12.30-14.00

Det teologisk fakultet, 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet,
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 
og Kulturhistorisk museum

Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

Av Norunn K. Torheim
Publisert 22. apr. 2016 14:50 - Sist endret 10. juli 2019 11:10