English version of this page

Første utlysning for UiOs nye innovasjonsprogram SPARK Norway

SPARK Norway er et toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. Forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS eller Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp i programmet.

SPARK Norway er et innovasjonsprogram for forskere som jobber med helserelaterte tema innen livsvitenskap, og som ønsker å videreutvikle innovative ideer fra egen forskning.

Forskere som blir tatt opp i SPARK Norway-programmet, får veiledning fra mentorer, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring. Målet med SPARK Norway-programmet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen.

Årlige utlysninger

SPARK Norway skal ha årlige utlysninger. Den første åpne utlysning er allerede lagt ut med søknadsfrist 15. desember. I denne omgang vil rundt fire prosjekter bli tatt opp i programmet. Forskerne som søker må være ansatt ved Universitetet i Oslo (UiO) eller jobbe i forskningsgrupper med UiO-tilknytning ved Oslo universitetssykehus (OUS) eller Akershus universitetssykehus (Ahus).

Godt utprøvd andre steder – noe bredere ved UiO

SPARK Norway leader, Morten EgebergSPARK Norway er basert på velrenommerte programmet Stanford SPARK. De to andre europeiske avleggerne – SPARK Berlin og SPARK Finland – er tett påkoblet når UiO:Livsvitenskap etablerer programmet ved UiO.

– Ved Stanford er klinisk forskning utgangspunktet. Ved UiO kan også livsvitenskapsforskere utenfor de kliniske forskningsmiljøene søke, så sant de jobber med noe som skal bidra til bedre helse for dyr eller mennesker, sier leder for SPARK Norway, Morten Egeberg.

Tett samarbeid med andre livsvitenskapsaktører

Teamet som skal jobbe med SPARK Norway, ledes av UiO:Livsvitenskap med administrativ leder Morten Egeberg i spissen. Med på laget har han UiO, Oslo universitetssykehus og Inven2, i tillegg til livsvitenskapsklynger og -nettverk i Oslo-området.

– Det er veldig viktig for oss å samarbeide tett med klyngene og nettverkene. Det gjør blant annet at vi kan skaffe våre deltakere de beste mentorene fra et stort nettverk, sier Egeberg.

Pilot startet i oktober

Teamet er allerede i full gang med en pilotfase for å lære mer om hvordan det kan velge ut og veilede SPARK-prosjektteamene – såkalte SPARKees. Prosjekter Inven2 plukket ut fra sin portefølje presenterte ideene sine for et panel i oktober.

– Etter råd fra SPARK Berlin og SPARK Finland valgte vi å kjøre vi en pilot på denne måten for å få en læringsprosess før vår først åpne utlysning, påpeker Egeberg.

– De som blir valgt ut i piloten, går nå i gang med to år med møter med mentorer og rådgivere, samt åpne seminarer. Vi er nå inne i forhandlinger med teamene om milepælsplaner og vil sluttføre disse før vi offentliggjør hvem de er.

Arrangement fra våren 2018

Utover våren 2018 blir det både lukkede møter for dem som er med i programmet og noen åpne arrangement der også andre kan komme for å øke kunnskapen sin om veien fra idé til anvendelse.

Offisiell oppstart 13. februar 2018

Den offisielle oppstarten for SPARK Norway blir en del av UiO:Livsvitenskaps Oslo Life Science-konferanse i februar. Da vil et større publikum kunne bli kjent med SPARK-teamene og få høre mer om SPARK Norway.


Partnere i SPARK Norway

SPARK Norway ledes av UiO:Livsvitenskap. Representanter fra UiO, Inven2, OUS og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt Legemiddelindustrien (LMI) er med i SPARK Norway management team.

Saken ble første gang publisert 2. november 2017

Av Norunn K. Torheim
Publisert 7. des. 2017 10:00 - Sist endret 24. aug. 2018 13:48