Livsvitenskapsforskere får forskningsstøtte fra Olav Thon Stiftelsen

Livsvitenskapsforskere ved UiO er godt representert på listen Olav Thon og rektor Ole Petter Ottersen la fram da de offentliggjorde hvem som får priser og finansiell støtte på til sammen 43 millioner norske kroner fra Olav Thon Stiftelsen i 2017.

Professorene Mahmood Amiry-Moghaddam, Anders Fjell, Lars Nilsson (ikke på bildet) og Nenad Bogdanovic ved UiO får finansiell støtte til forskning på Alzheimers og Parkinsons sykdommer. Professor Anders Malthe-Sørenssen, førsteamanuensis Marianne Fyhn og professor Bjørn Jamtveit ved UiO får støtte til et prosjekt for studentaktiv forskning på tverrfaglige «grand challenges».
Olav Thon. Foto: Evenfoto.no

Vinnerne av Olav Thon Stiftelsens internasjonale og nasjonale priser, samt mottakerne av finansiell støtte til nordiske og nasjonale forskningsprosjekter innen matematisk-naturvitenskapelige fag og medisin 2017, er offentliggjort. Selve prisutdelingen foregår i universitetets aula 2. mars.

UiO godt representert i nordiske forskningssamarbeid innen medisin

Ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO) er med i alle de tre nordiske forskningsprosjektene innen medisin med vekt på Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom som får støtte. Hvert prosjekt får i alt 10 millioner kroner over fire år.

Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, Institutt for medisinske basalfag Det medisinske fakultet, UiO, leder prosjektet «Brain aquaporins: Novel therapeutic targets for Parkinson’s disease – Akvaporiner i hjernen: Nye behandlingsmål for Parkinsons sykdom». Han har finske og svenske samarbeidspartnere.

  • Prosjektetleder har offentliggjort banebrytende avhandlinger om akvaporiner i hjernen, og de fire forskningsgruppene i prosjektet er hver for seg ledende på sine felt.
  • En av hypotesene er at et hjernens akvaporiner kan fungere som en inngangsport for toksiner assosiert med utviklingen av denne sykdommen.

Professor Anders Fjell, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, og professor Lars Nilsson, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO, er med i prosjektet «Microglia – potential therapeutic target to modify Alzheimer’s disease? – Mikroglia – mulig behandlingsmål for Alzheimers sykdom?)». De har svenske og danske samarbeidspartnere, og prosjektet ledes fra Sverige.

  • Det overordnede målet for prosjektet er å gi en bedre forståelse av hvilken rolle mikroglia spiller i utvikling av Alzheimers sykdom.
  • Hypotesen er at aktivering av mikroglia skjer tidlig i sykdomsutviklingen og at mikroglia kan bli et mål for nye behandlingsmetoder.

Professor II Nenad Bogdanovic, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO, leder prosjektet «Early biomarkers of Alzheimer’s disease using single-molecule detection – Påvisning av enkeltmolekyler som tidlige biomarkører for Alzheimers sykdom» som er et samarbeid med Karolinska Institutet.

  • Prosjektet har som mål å utvikle og kvalitetssikre en ny teknologi for tidlig å kunne identifisere enkeltpersoner som har høy risiko for å utvikle Alzheimers sykdom, ved hjelp av en biomarkør i blod.
  • En ny fluorescensteknikk som er følsom nok til å detektere enkeltmolekyler, vil bli anvendt for å påvise amyloidaggregater i serum og cerebrospinalvæske.
  • Metoden tillater nøyaktige kvantitative analyser og kan brukes til å evaluere effekten av nye former for terapi.

Gruppe med UiO-forskere mottar støtte til studentaktiv forskning

Fem prosjekter får støtte til studentaktiv forskning innen medisin og/eller matematisk-naturvitenskapelige fag.

Her nevner vi spesielt professor Anders Malthe-Sørenssen, Fysisk institutt, førsteamanuensis Marianne Fyhn, Institutt for biovitenskap og professor Bjørn Jamtveit, Institutt for geofag, alle Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet, UiO, og deres prosjekt «Tverrfaglige ’grand challenges’ for studenter». Prosjektet støttes med i alt NOK 1,5 millioner kroner over tre år.

  • Prosjektet er meget ambisiøst og har som mål å utvikle nye undervisningsmetoder som vil aktivisere studentene allerede tidlig i deres studier.
  • Studentene skal knyttes til forskningsprosjekter i den internasjonale forskningsfronten.

Internasjonal pris og nasjonale priser

Olav Thon Stiftelsens internasjonal forskningspris går til professor Jan Hoeijmakers, Erasmus Medical Centre, Erasmus University Rotterdam, Nederland. Ifølge pressemeldingen er Hoeijmakers uten tvil en av vår tids mest betydningsfulle forskere innen molekylær genetikk. Hans arbeidsfelt er reparasjon av arvestoffet DNA, og han har blant annet en rekke banebrytende studier som indikerer at DNA-reparasjon er av avgjørende betydning for å motvirke utvikling av kreft og tidlig aldring.

De blir også delt ut tre nasjonale prisene for fremragende undervisning, to av disse går til UiO.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 12. jan. 2017 10:13 - Sist endret 6. nov. 2019 15:45