66 studenter får tilbud om sommerprosjekt innen livsvitenskap

En av oppgavene til UiO:Livsvitenskap er å rekruttere, utdanne og utvikle talenter. Tiltaket med sommerprosjekt er en start på dette arbeidet. Styret for satsingen har vedtatt at hele 66 studenter skal få tilbud om prosjekt.

Før jul lyste UiO:Livsvitenskap ut inntil 20 sommerprosjekt for studenter i 2018. Nå har styret for satsingen vedtatt at hele 66 studenter skal få tilbud om prosjekt. De skal jobbe tilsvarende seks uker fulltid, men arbeidet kan fordeles på inntil tolv uker.

Sommerprosjektene skal gi studentene praktisk erfaring med reell forskning som tar for seg en samfunnsutfordring innen helse eller miljø. Det er dessuten ønskelig at prosjektene gir studentene innsikt i tverrfaglig forskning.

Populært tiltak og vellykket åpningsarrangement

Styreleder for UiO:Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen, sier det har vært stor interesse for sommerprosjektene. Det har vært en vellykket prosess så langt og mange positive tilbakemeldinger på både tiltaket og åpningsarrangementet der studenter og prosjektledere møttes før de rangerte hverandre.

Johansen har hatt ansvar for tiltaket sammen med Øystein Moen som er studiekoordinator i UiO:Energi – en av de andre store tverrfaglige satsingene ved UiO.

Fra åpningsarrangementet 5. mars. Til venstre: Styreleder Finn-Eirik Johansen innledet om satsingen og videre prosess for å søke sommerprosjekt. Til høyre: Prosjektlederne presenterte prosjektene sine for studentene i form av postere.

Avslutningsarrangement i november

13. november blir det avslutningsarrangement der studentene skal presentere arbeidet sitt. 


Om søknadsprosessen

Studenter som er tatt opp i bachelor-, master- eller relevante profesjonsstudier ved UiO kunne søke om sommerprosjekt. 149 studenter søkte innen fristen 15. februar.

Vitenskapelig ansatte med doktorgrad ved UiO, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus kunne bidra med forskningsprosjekt for å få studenter til egne prosjekter.

49 prosjekter ble meldt inn, de fleste av praktisk art (våtlab), men også noen teoretiske og beregningsbaserte prosjekter. Kreft, nevrovitenskap og biologisk mangfold er noen av temaene som går igjen.

Prosjektlederne og 92 av studentene deltok på åpningsarrangement 5. mars der de fikk snakket sammen før de skulle rangere hverandre. 85 studenter fullførte hele søknadsprosessen.

Styret for UiO:Livsvitenskap vedtok å tillate inntil tre studenter per prosjekt dersom prosjektlederne ønsket flere studenter – så sant dette var begrunnet med at studentene skal gjøre oppgaver som bidrar til tverrfaglighet i prosjektet.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 5. apr. 2018 09:24 - Sist endret 19. juni 2018 09:02