Bioteknologi og livsvitenskap inn i ungdomsskolen

Bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Snart kan ungdom få leke seg i et digitalt læringsunivers og lære om bioteknologi og livsvitenskap.

Samarbeidspartnerne: Vibeke Omberg i Creaza, Truls Petersen i Bioteknologirådet, Norunn Torheim i UiO: Livsvitenskap og Ole Johan Borge i Bioteknologirådet. Foto: UiO

Prosjektet er et samarbeid mellom UiO:Livsvitenskap, Bioteknologirådet, og edtech-selskapet Creaza. Vi har fått støtte fra Norges forskningsråd til prosjektet, og det digitale universet skal prøves ut i Osloregionen under Oslo Life Science-konferansen i februar 2019.

For UiO:Livsvitenskaps del handler dette om å gjøre livsvitenskap kjent. Vi vil at elever skal få kjennskap til at det er mange mulige utdanningsveier for den som vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø/bærekraft. I tillegg til medisinere, farmasøyter og biologer trenger vi blant andre kjemikere, fysikere, matematikere, informatikere, jurister, filosofer og samfunnsvitere.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 5. sep. 2018 10:41 - Sist endret 10. des. 2018 19:21