English version of this page

Innovasjon ved UiO: Seks team klare for SPARK Norway

Seks nye team tas opp i UiOs innovasjonsprogram SPARK Norway. De skal videreutvikle egne ideer innen helserelatert livsvitenskap slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. 

De seks nye SPARK Norway-teamene, såkalte SPARKees, ble valgt ut etter den første åpne utlysningen for innovasjonsprogrammet. Det var svært hard konkurranse om å komme med.

SPARK Norway-teamene

Prosjektlederne for de nye SPARK Norway-teamene: Simone Mester, Jo Waaler, Henriette Andresen, Jean-Luc Boulland, Ana Isabel Costa Calejo og Ana Lobato-Pascual.

SPARK Norway

- basert på det velrenommerte programmet Stanford SPARK

- toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode

- målet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen.

- forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS eller Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp

- forskere som blir tatt opp får veiledning fra erfarne mentorer fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring.

Les mer på uio.no/life-science/spark (på engelsk)

A novel strategy to tailor the pharmacokinetics of IgA antibodies          

 • Prosjektleder: Simone Mester, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Team-medlemmer: Inger Sandlie (UiO) og Jan Terje Andersen (OUS)

Tankyrase inhibition in cancer immune therapy                                     

 • Prosjektleder: Jo Waaler, Oslo universitetssykehus
 • Team-medlem:  Stefan Krauss (UiO og OUS)

Novel therapy for currently untreatable hypertension

 • Prosjektleder: Henriette Andresen, Avdeling for farmakologi og Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO
 • Team-medlemmer: Lise Román Moltzau (UiO) Finn Olav Levy (UiO) og Alessandro Cataliotti (UiO)

Restoration of a functional urinary bladder using cutting-edge technology

 • Prosjektleder: Jean-Luc Boulland, Nasjonalt senter for stamcelleforskning, UiO/OUS
 • Team-medlemmer:  Mark Züchner (OUS), Henning Andreas Haga (NMBU), Andreas Lervik (NMBU), Vanessa Bettembourg (NMBU), Joel Glover (UiO) og Ole-Jakob Nilsen (OUS)

Novel therapy for ischemic reperfusion injury                                        

 • Prosjektleder: Ana Isabel Costa Calejo, Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), Det medisinske fakultet, UiO
 • Team-medlemmer: Kjetil Tasken (UiO/OUS), Jo Klaveness (UiO), Ivar Sjaastad (OUS), Magnus Aronsen (UiO/OUS), Mohammed Amarzguioui (Inven2) og Kristin Sandereid (Inven2)

IVF FitTM: Optimising in vitro fertilisation hormone dosage

 • Prosjektleder: Ana Lobato-Pascual, Reproduksjonsmedisinsk avdeling, OUS       
 • Team-medlemmer: Péter Fedorcsák (OUS og UiO), Mei Ling Lim (Karolinska Institutet), Vidar Ulset (startupentreprenør) og Krister Andersson (UiO)

Høy kvalitet på prosjektene

UiO:Livsvitenskap mottok 40 søknader til den første åpne utlysningen. Elleve av disse ble valgt ut av SPARK management-teamet til å pitche prosjektene sine for en bedømmelseskomité sammensatt av erfarne eksperter fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper.

– Ut fra tilbakemeldingen fra komiteen, hadde alle elleve prosjektene høy nok kvalitet til å tas opp i SPARK Norway. Vi skulle gjerne tatt opp alle, men vi bygger opp SPARK Norway steg for steg og har begrenset kapasitet, så på nåværende tidspunkt kan vi ikke håndtere flere enn seks nye prosjekter, sier leder for SPARK Norway, Morten Egeberg som er administrativ leder i UiO:Livsvitenskap.

Han legger til at avgjørelsen av godkjent av styret for UiO:Livsvitenskap. Planen er å vokse for å kunne ta inn flere prosjekter fra 2019,

Avspark 13. februar og andre arrangement

Under Oslo Life Science-konferansen blir det avspark for SPARK Norway med eget seminar 13. februar. SPARK blir også presentert på på konferansen hovedarrangement 13, februar.

Utover våren blir det både lukkede møter for dem som er med i programmet, og noen åpne arrangement der også andre kan komme for å øke kunnskapen sin om veien fra idé til anvendelse.

Tett samarbeid med andre livsvitenskapsaktører

Gruppen som skal jobbe med SPARK Norway, ledes av UiO:Livsvitenskap med administrativ leder Morten Egeberg i spissen. Med på laget har han UiO, Oslo universitetssykehus og Inven2 og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt Legemiddelindustrien (LMI).

Initiativet til å etablere SPARK programmet i Norge kom opprinnelig fra Oslo Cancer Cluster og Norwegian Inflammation Network. De to andre europeiske SPARK avleggerne – SPARK Berlin og SPARK Finland – har vært tett påkoblet når UiO:Livsvitenskap etablerer programmet ved UiO.

 

Av Norunn K. Torheim
Publisert 1. feb. 2018 13:14 - Sist endret 20. nov. 2019 07:33