Venter hard konkurranse om nye konvergensmiljø

UiO:Livsvitenskap skal finansiere 5–6 nye tverrfaglige forskningsgrupper. Etter å ha lest de 41 prosjektskissene som kom inn i oktober, er direktør Carl Henrik Gørbitz sikker på det blir høy kvalitet på søknadene og hard konkurranse også i denne søknadsrunden.

UiO:Livsvitenskap skal styrke kvalitet og samhandling i forskning. Det primære virkemiddelet for å nå målet er å finansiere konvergensmiljøer – tverrfaglige forskningsgrupper som løser store samfunnsutfordringer innen helse og miljø/bærekraft.

Speed-dating der potensielle søkere møtes på tvers av medisin, naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap, står sentralt i søknadsprosessen.

Imponert over nivået

De første konvergensmiljøene ble etablert i fjor, og ny søknadsrunde startet i høst.

– Jeg har lest og gitt tilbakemelding på alle skissene som kom inn til fristen 15. oktober. Jeg er imponert over nivået, og jeg kan med stor sikkerhet si at vi kommer til å få konvergensmiljøer av høy kvalitet også denne gangen, sier direktør for UiO:Livsvitenskap Carl Henrik Gørbitz.

Må jobbe for å få med samfunnsvitenskap og humaniora

Gørbitz legger til at det for ham som ny direktør er viktig å fortsette det gode arbeidet som er gjort tidligere og prøve å gjøre det enda bedre.

– En av de virkelig store oppgavene våre er å sørge for at satsingen på livsvitenskap ikke blir business as usual for forskningsmiljøene innen medisin og naturvitenskap, men at vi får med humaniora og samfunnsvitenskap som likeverdige partnere, understreker han.


Søknadsprosessen så langt

  • Startet i august 2018 med innmelding av prosjektideer.
  • I september møttes potensielle søkere til workshop med speed-dating der hensikten var at forskere skulle møtes på tvers av medisin, naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap.
  • Da fristen for å sende inn prosjektskisser gikk ut ved midnatt 15. oktober, hadde vi fått inn 41 skisser. Alle fikk tilbakemelding på skissene 1. november.

Videre prosess

  • Fristen for å sende inn full søknad er 31. desember.
  • I januar og februar vil først fageksperter, deretter et bredt sammensatt panel, vurdere søknadene.
  • Panelet møtes i mars og overleverer en samlet vurdering til styret for UiO:Livsvitenskap som tar endelig beslutning.

Se mer fullstending informasjon om prosessen på nettsiden for søknadsprosessen

Se også videoer med to av de eksisterende konvergensmiljøene.
Trykk på YouTube-navnet nede i skjermbildet for å få fullskjermvisning

Statistikeren Arnoldo Frigessi i konvergensmiljøet PERCATHE har en ny tilnærming til å utvikle kreftbehandling.

Sosialantropologen P. Wenzel Geissler og toksikologen Katrine Borgå i konvergensmiljøet AnthroTox kombinerer samfunns- og naturvitenskap for håndtere utfordringene med elektronisk avfall.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 20. nov. 2018 08:00 - Sist endret 20. nov. 2018 08:00