Bli med på Oslo Life Science-konferansen 11.–14. februar!

Nå i februar arrangerer UiO:Livsvitenskap konferansen Oslo Life Science for fjerde gang sammen med en rekke andre institusjoner og bedrifter. Det blir fire dager med arrangement om helseforskning, helsenæring, miljøforskning og bærekraft for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap.

Universitetet i Oslo (UiO) satser tungt på helse- og miljørelatert livsvitenskap gjennom den store tverrfaglige satsingen UiO:Livsvitenskap. Målet er å løse store utfordringer innen helse og miljø/bærekraft og bidra til verdiskaping for pasienter og samfunn.

Sammen med sykehus, næringsklynger, industri og kommune, vil UiO styrke den internasjonale konkurransekraften til Osloregionen innen livsvitenskap og gjøre regionen mer attraktiv for de beste forskerne og studentene samt nasjonale og internasjonale selskaper.

Livsvitenskapsbygget, som skal stå ferdig i 2024, har en sentral rolle her, men allerede nå jobber UiO for fullt med både forskning, utdanning og innovasjon for at bygget skal gi verdiskaping fra dag én.

Helsenæring på programmet

På Oslo Life Science-konferansen har vi med oss flere av aktørene i Osloregionen som medarrangører.

Sammen med Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech og Legemiddelindustrien (LMI) inviterer vi til hovedarrangementet om helsenæring 11. februar. Her gir inviterte innledere fra Bayers toppledelse, FinnGen, Siemens og Roche, samt innovative forskere fra UiO og Oslo universitetssykehus, inspirerende eksempler på samarbeid mellom akademia og industri.

Helseminister Bent Høie presenterer ny stortingsmelding om helsenæring, og vi kjører debatt  om veien videre for norsk helsenæring.

Du får også siste nytt om livsvitenskapsbygget ved UiO og betydningen det får for vitenskap og næringsutvikling.

Oslo kommune åpner dørene for alle konferansedeltakerne like etter hovedarrangementet i universitetets aula, så det blir faglig påfyll og god tid til sosialt samvær.

Møt tverrfaglige forskningsgrupper...

UiO:Livsvitenskap har etablert tverrfaglige forskningsgrupper, såkalte konvergensmiljøer. De første miljøene kom i gang i 2017. De neste blir utpekt i vår når søknadsprosessen som pågår nå, er ferdig.

Tre av de seks eksisterende miljøene, Organ on a chip, Personalised cancer therapy (PERCATHE) og Comparative immunology of fish and humans (COMPARE) har egne fagseminar under konferansen. Oslo universitetssykehus, som er tungt inne i flere av konvergensmiljøene, er samarbeidspartner på flere av disse arrangementene.

... og nye og erfarne innovasjonsprosjekter

UiO ønsker å få mer innovasjon ut av forskningen slik at den kommer pasienter og samfunn til gode og bidrar til verdiskaping. På hovedarrangementet om helsenæring 11. februar møter du flere prosjekter fra UiO:Livsvitenskaps innovasjonprogram SPARK Norway. 

Eget arrangement for unge talenter

På utdanningssiden er satsingen UiO:Livsvitenskap bare i startfasen av arbeidet, men studenter, stipendiater og postdoktorer har sitt eget arrangement under den årlige Oslo Life Science-konferansen. Her samarbeider vi med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og vi er så heldige at en rekke firma og bedrifter stiller velvillig opp og holder inspirerende innledninger og deltar i i 1:1-samtaler med deltakerne.

Møt oss på Kulturhuset og Nationaltheatret

Sammen med NMBU har vi også arrangment på Kulturhuset om klimaendringer.

UiO:Livsvitenskap, UiO:Realfag og teknologi og Nationaltheatret samarbeider gjennom året om frokostmøter der vitenskap og kultur møtes. Under konferansen blir det frokostmøte om dyreforsøk. Når er det greit, og når er det ikke greit å bruke dyr i forskning?

Samarbeidspartnere med egne årlige konferansearrangement

Se også programmene til våre samarbeidspartnere:

  • Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) arrangerer Darwin Day 2019
  • Legemiddelindustrien og partnere arrangerer Partnership for Life 2019
  • Bioteknologirådet arrangerer Biotekologidagen 2019
    Her møter du også UiO:Livsvitenskaps konvergensmiljø Epigenetics and bioethics of human embryonic development.

Og helt til slutt: Lysvandring med glimt av livsvitenskap i Botanisk hage

For andre gang avsluttes Oslo Life Science-konferansen med lysvandring med glimt av livsvitenskap i Botanisk hage.

Her møter du forskere og studenter fra UiO og får se vakre isskulpturer som er inspirert av virus som er laget for anledningen.

Gå inn på www.uio.no/oslolifescience og se alt som skjer 11.–14. februar.


Livsvitenskap og livsvitenskapsbygget ved UiO

Hva er livsvitenskap?

Livsvitenskap handler om å forstå hva liv er, hva aldring og sykdom er og det økologiske samspillet mellom ulike organismer i naturen. 

Innen livsvitenskap studerer forskere oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer. Slik får de ny innsikt som gir bedre metoder for å diagnostisere, forebygge og behandle alvorlige sykdommer inkludert blant annet nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer. I tillegg kan kunnskapen brukes til bærekraftig forvaltning av naturressurser, for eksempel fiskebestanden.

Innen livsvitenskap kan store globale utfordringer innen helse og miljø/bærekraft løses med tverrfaglig samarbeid innenfor fag som biologi og medisin, matematikk, samfunnsvitenskap, kjemi, farmasi, fysikk, humaniora og informatikk.

Livsvitenskapsbygget

Startbevilgningen for Livsvitenskapsbygget ved kom på statsbudsjettet for 2018 og vil etter planen stå ferdig i 2024.

I tillegg til å huse forskere og studenter som jobber med forskning, utdanning og innovasjon, vil bygget ha en moderne utstyrspark som kommer forskere innen livsvitenskap i hele Osloregionen til gode.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 4. feb. 2019 08:02 - Sist endret 6. nov. 2019 15:46