Livsvitenskapsforskere jakter investorer i San Francisco

Neste uke drar Gunnveig Grødeland og Jonas Skogestad fra UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway til BIO Investor Forum i San Francisco. De håper å få på plass investorer for å kunne videreutvikle henholdsvis en influensavaksine og et legemiddel mot hjerterytmeforstyrrelser – prosjekter med potensielt stor verdi for pasienter og samfunn.

SPARK Norway-team
SPARK Norway-teamene – SPARKees – som presenterer prosjektene sine i San Francisco. Til venstre: Bjarne Bogen og Gunnveig Grødeland. Til høyre: Jan Solberg (Inven2), Jonas Skogestad og Magnus Aronsen. 
(Foto: UiO/Yngve Vogt og Carina V.S. Knudsen).

Forsker Gunnveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO og Jonas Skogestad ved Oslo universitetssykehus er blant 14 utvalgte såkalte SPARKees fra hele verden som skal presentere sine innovasjonsprosjekter i San Francisco 21. oktober.

Gunnveig Grødeland jobber med sammen med Bjarne Bogen for å utvikle en mer målrettet influensavaksine som også kan produseres langt raskere enn dagens vaksiner.  

Jonas Skogestad jobber sammen med Magnus Aronsen for å finne ny behandling mot dødelig hjerterytmeforstyrrelse.

Prosjektene har potensielt stor verdi for pasienter og samfunn. Begge har fått flere millioner kroner i ekstern finansiering fra Forskningsrådet, Helse Sør-Øst RHF og EU, men trenger ytterligere finansiering for å ta prosjektene videre.

Er du forsker ved UiO, OUS eller Ahus og vil videreutvikle din idé innen helserelatert livsvitenskap? Søk om opptak i innovasjonsprogrammet SPARK Norway innen 14. november.


BIO Investor Forum og SPARK Global

UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway er en del av SPARK Global-nettverket. I forbindelse med BIO Investor Forum i San Francisco arrangerer SPARK Global BIO SPARK Showcase der akademiske forskere i det globale SPARK-nettverket får presentere prosjekter innen legemiddelutvikling som er klare for samarbeid eller tidligfase-finansiering.

BIO Investor Forum er en internasjonal biotekinvestor-konferanse med fokus på både tidlige og etablerte private selskaper så vel som nye offentlige selskaper. Ifølge arrangørene er BIO Investor Forum godt besøkt av tidligfase-investorer samt enheter for forretningsutvikling fra både store farmasøytiske selskaper og mindre spesialiserte farmasøytiske/bioteknologiske selskaper som ser etter prosjekter, noe som gjør det til en god arena for tidligfase-prosjekter fra akademia.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 17. okt. 2019 08:46 - Sist endret 17. okt. 2019 09:01