Innovasjon og livsvitenskap ved UiO: Seks nye lag klare for SPARK Norway

Seks nye forskningsgrupper  er tatt opp i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap SPARK Norway. Lagene skal videreutvikle egne ideer slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. Vi gratulerer de seks!

Styret for UiO:Livsvitenskap vedtok 30. januar å ta opp følgende seks lag til innovasjonsprogrammet SPARK Norway (alfabetisk etter prosjektleders etternavn):

 • A novel vaccine technology platform
  Prosjektleder: Malin Bern, postdoktor, Oslo universitetssykehus (OUS)
  Team-medlemmer: Jan Terje Andersen, Institutt for klinisk medisin, UiO og Inger Sandlie, Institutt for biovitenskap, UiO.
 • Human antibodies for therapeutic, selective Notch targeting in rheumatoid arthritis
  Prosjektleder: Guttorm Haraldsen, senterleder, Institutt for klinisk medisin, UiO
  Team-medlemmer: Anita Kavlie, Stig Krüger og Katarzyna Marciniak
 • High-Performance Cyclotron Target for Gallium-68
  Prosjektleder: Gjermund Henriksen, professor II, Fysisk institutt, UiO
  Team-medlemmer: Bent W. Schoultz, Andreas Görgen og Sunniva Siem, UiO samt Elin Melby og Bjarne Tvete, Inven2
 • mCAR: a universal approach for CART therapy against solid tumors
  Prosjektleder: Ida Jonson, postdoktor, OUS
  Team-medlemmer: Anders Tveita, OUS og Marte Fauskanger, Institutt for klinisk medisin, UiO
 • A biologic therapeutic for pulmonary fibrosis
  Prosjektleder: Ole Jørgen Kaasbøll, forsker, Institutt for klinisk medisin, UiO
  Team-medlem: Håvard Attramadal, Institutt for klinisk medisin, UiO
 • Novel treatment for heart failure
  Prosjektleder: Maria Vistnes, postdoktor, Institutt for klinisk medisin, UiO
  Team-medlem: Geir Christensen, OUS og UiO

SPARK Norway har fra før 11 lag – såkalte SPARKees.

Resultat av utlysning høsten 2018

UiO:Livsvitenskap mottok 23 søknader i andre utlysningsrunde for SPARK Norway i høst.

Ni av disse ble valgt ut av SPARK Norway management-teamet (se faktaboks) til å pitche prosjektene sine for en bedømmelseskomité sammensatt av erfarne eksperter fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper.

– Vi er veldig fornøyde med prosjektene vi har fått med i denne runden, sier administrativ leder for UiO:Livsvitenskap, Morten Egeberg, som leder SPARK Norway.

Han legger til at UiO:Livsvitenskap i forkant av neste utlysningsrunde høsten 2019 vil oppsøke enheter som hittil ikke har vært så godt representert i SPARK Norway for å se om innovasjonsprogrammet kan få større nedslagsfelt ved UiO.

Mentorer og milepælsplaner neste

Hvert prosjekt får nå tildelt mentor, rådgivere og administrativ prosjektleder som har ansvar for å følge opp enkeltprosjekter. Prosjektene starter med å sette opp milepælsplaner for utbetaling av inntil 500 000 i året over to år.


FAKTA SPARK Norway

 • basert på det velrenommerte programmet Stanford SPARK
 • toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode
 • målet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen
 • forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS eller Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp
 • forskere som blir tatt opp får veiledning fra erfarne mentorer fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring
 • ledes av UiO:Livsvitenskap med administrativ leder Morten Egeberg i spissen
 • UiOs ledelse, Oslo universitetssykehus og Inven2 og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt Legemiddelindustrien (LMI) og Statens legemiddelverk er representert i SPARK management-teamet
 • initiativet til å etablere SPARK programmet i Norge kom opprinnelig fra Oslo Cancer Cluster og Norwegian Inflammation Network. De to andre europeiske SPARK avleggerne – SPARK Berlin og SPARK Finland – har vært tett påkoblet når UiO:Livsvitenskap har etablert programmet ved UiO.

Les mer på uio.no/life-science/spark (på engelsk)

Av Norunn K. Torheim
Publisert 1. feb. 2019 12:37 - Sist endret 1. feb. 2019 17:59