Livsvitenskap: Sommerprosjekt for studenter avsluttet med posterpriser og inspirasjonsforedrag

Førti studenter har fått arbeidserfaring fra forskningsprosjekt med stipend fra UiO:Livsvitenskap i sommer. Det svært populære tiltaket ble behørig feiret 14. oktober.

UiO:Livsvitenskaps tiltak med sommerprosjekt skal gi bachelor- og masterstudenter praktisk erfaring med reell forskning som tar for seg en samfunnsutfordring innen helse eller miljø. Tiltaket har slått svært godt an hos studentene og har blitt raskt fulltegnet både i 2018 og 2019. I 2019 har 40 studenter deltatt.

Pris for beste akademiske og populærvitenskapelige postere

På avslutningsarrangementet 14. oktober presenterte studentene eget arbeid i form av postere. En jury bestående av UiO:Livsvitenskaps egne stipendiater og postdoktorer vurderte posterne ut fra akademisk kvalitet. De som deltok på avslutningsarrangementet, stemte på det de mente var den beste populærvitenskapelig posteren. Der ble det delt førsteplass.

Prisvinnere og direktør UiO:Livsvitenskap
Prisvinnerne sammen med direktør for UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz. Fra venstre: Giacomo Pesci med prosjektet Studies on CHO cell metabolism and parameters for antibody upstream production (USP) in industrial-scale ved Fysisk institutt (populærvitenskapelig pris), Carl Henrik Gørbitz, Hallvard Wæhler med prosjektet Characterization of gene regulation in osteosarcoma using network approaches ved Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) (populærvitenskapelig pris) og Tatiana Sogabe med prosjektet Regulations in the making: Traveling with Persistent Organic Pollutants (POPs) ved Senter for innovasjon og kultur – TIK  (akademisk pris). Foto: Torunn Vistnes Espe, UiO:Livsvitenskap.

Inspirasjonsforedrag fra stipendiater om tverrfaglig samarbeid og innovasjon innen livsvitenskap

De to største tiltakene i regi av UiO:Livsvitenskap for å støtte opp under henholdsvis tverrfaglig forskning og innovasjon, er finansiering av konvergensmiljø og innovasjonsprogrammet SPARK Norway.

Stipendiat Franziska Klaas fra konvergensmiljøet AnthroTox, som jobber med håndtering av elektronisk avfall både fra et naturvitenskapelig og sosialantropologisk perspektiv, holdt innlegg om tverrfaglig samarbeid, mens stipendiat Simone Mester, som er prosjektleder for et SPARK Norway-prosjekt, innledet om innovasjonsarbeid under og etter studiene.

I tillegg holdt fem av studentene korte innlegg om prosjektene sine, mens direktør for UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz, fortalte om tiltaket med sommerprosjekt.

Gir erfaring på tvers av fakultet og studieprogram

Tiltaket med sommerprosjekt for livsvitenskapsstudenter ble gjennomført første gang i 2018. I 2019 har nesten halvparten av studentene hatt prosjekt på et annet fakultet enn der de har sin studietilknytning. Enda flere har hatt prosjekt innen et annet fagfelt enn sitt studieprogram.  

Ny utlysning kommer i desember

Tiltaket med sommerprosjekt er planlagt videreført også i 2020. Informasjon om neste utlysning blir lagt ut i desember.

 

Les også:

  • Våren 2019 besøkte UiO:Livsvitenskap psykologistudent Emma Eriksson ved Smerteklinikken ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun fikk teste en ny, innovativ behandling på norske pasienter som har langvarig utbredt smerte.
  • I 2018 besøkte vi biologistudent Marius F. Maurstad ved Naturhistorisk museum. Han studerte biller på molekylnivå for å forstå hvordan klimaendringer påvirker utbredelse og evolusjon, og i verste fall utryddelse, av arter.

Om tiltaket med sommerprosjekt for livsvitenskapsstudenter

En av oppgavene til UiO:Livsvitenskap er å rekruttere, utdanne og utvikle talenter. Tiltaket med sommerprosjekt for studenter inngår i dette arbeidet.

Sommerprosjektene skal gi studentene praktisk erfaring med reell forskning som tar for seg en samfunnsutfordring innen helse eller miljø. Det er dessuten ønskelig at prosjektene gir studentene innsikt i tverrfaglig forskning.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 17. okt. 2019 10:22 - Sist endret 17. okt. 2019 10:22