English version of this page

Bli med på ny runde finansiering av tverrfaglige forskningsgrupper

UiO:Livsvitenskap finansierer i dag 14 konvergensmiljø som jobber med store samfunnsutfordringer innen livsvitenskap relatert til helse, miljø og bærekraft. Ny søknadsrunde starter nå. Forskere fra alle enheter ved UiO er velkomne til å delta.

- Konvergensmiljøene er UiO:Livsvitenskap sitt viktigste virkemiddel for å initiere og støtte fremragende tverrfaglige forskningsprosjekter rettet mot å løse store utfordringer innen helse, miljø og bærekraft.

Rettet mot hele UiO

- Vi ønsker å få med forskere fra tradisjonelle livsvitenskapsfakulteter som medisin og naturvitenskap, men vil gjerne også ha deltagere fra humaniora og samfunnsvitenskap. Mange av de mest spennende prosjektene som har fått tildelinger gjennom de to siste konvergensmiljøutlysningene i 2017 og 2019 involverer nyskapende og kreative partnerskap som skaper god konvergens og bryter med etablerte forestillinger om hvem som bør arbeide sammen, sier direktør for UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz.

Informasjonsmøter i desember og registreringsfrist

De som er interesserte bør delta på et informasjonsmøte i desember, enten 8. desember. eller 10. desember. Registreringsfristen for forskere som vil delta i søknadsrunden for finansiering av konvergensmiljø, er 21. januar. Innen den tid må man opprette vitenskapelig profil og melde seg på workshop.

Publisert 3. nov. 2020 09:51 - Sist endret 11. nov. 2020 12:43