English version of this page

Bli med på ny runde finansiering av tverrfaglige forskningsgrupper

UiO:Livsvitenskap finansierer i dag 14 konvergensmiljø som jobber med store samfunnsutfordringer innen livsvitenskap relatert til helse, miljø og bærekraft. Ny søknadsrunde er i gang. Forskere fra alle enheter ved UiO er velkomne til å delta.

- Konvergensmiljøene er UiO:Livsvitenskaps viktigste virkemiddel for å initiere og støtte fremragende tverrfaglige forskningsprosjekter rettet mot å løse store utfordringer innen helse, miljø og bærekraft.

Rettet mot hele UiO

- Vi ønsker å få med forskere fra tradisjonelle livsvitenskapsfakulteter som medisin og naturvitenskap, men vil gjerne også ha deltakere fra humaniora og samfunnsvitenskap. Mange av de mest spennende prosjektene som har fått tildelinger gjennom de to siste konvergensmiljøutlysningene i 2017 og 2019 involverer nyskapende og kreative partnerskap som skaper god konvergens og bryter med etablerte forestillinger om hvem som bør arbeide sammen, sier direktør i UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz.

Påmelding obligatorisk workshop og registreringsfrist

Det blir informasjonsmøter i desember, interesserte kandidater kan melde seg på møte enten 8. desember eller 10. desember. Den endelige registreringsfristen for forskere som vil delta i søknadsrunden er 28. februar. Innen den tid må man opprette vitenskapelig profil og melde seg på obligatorisk workshop som holdes torsdag 18. februar eller tirsdag 2. mars 2021.

Publisert 3. nov. 2020 09:51 - Sist endret 19. feb. 2021 11:50