English version of this page

Gerd Nilsen trer inn i styret til UiO:Livsvitenskap

Gerd Nilsen som til daglig er senior prosjektleder i Thermo Fisher Scientific, blir ny næringslivsrepresentant i styret til UiO:Livsvitenskap fra 1. juni.

Bildet viser styremedlem Gerd Nilsen
Styremedlem Gerd Nilsen. Foto: Rhys Jones

Gerd er utdannet sivilingeniør i bioteknologi, og har en doktorgrad i biologi fra UiT, i tillegg til å ha en MBA fra Nord universitet.

Hun har jobbet med kommersialisering i bioteknologivirksomheter i over femten år, først i Biotec Pharmacon i Tromsø (nå ArcticZymes Technologies) og de siste to år i Thermo Fisher Scientific i Oslo.

Gerd overtar for Agnete Fredriksen, president & CSO i Vaccibody AS.

Fra 1. juni består styret i UiO:Livsvitenskap av følgende medlemmer

 • Eksterne styremedlemmer
  • Styreleder Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima
  • Næringslivsrepresentant Gerd Nilsen, senior prosjektleder i Thermo Fisher Scientific
 • Medlem fra Det medisinske fakultet
  • prodekan Jens Petter Berg
  • vara visedekan Hilde Nebb
 • Medlem fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • prodekan Solveig Kristensen
  • vara instituttleder Rein Aasland
 • Medlem fra Det humanistiske fakultet
  • professor Helge Jordheim
  • vara prodekan Mathilde Skoie
 • Medlem fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • dekan Anne Julie Semb
  • vara førsteamanuensis Tor Endestad
 • Medlem fra Oslo universitetssykehus
  • professor Tom Hemming Karlsen
  • vara professor Lars Eide
 • Studentrepresentanter
  • Student MedNat Kari Anne Andersen
  • Student HumSam Axel Klanderud 
  • vara Vebjørn Andersson
  • vara Linnea Alexandra Barberini
 • Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte er foreløpig ikke på plass. 

 

Publisert 24. juni 2020 10:49 - Sist endret 24. juni 2020 15:40