English version of this page

Livsvitenskap: Sommerprosjekt for studenter markert med plakatpriser

Førti studenter har fått arbeidserfaring fra forskningsprosjekt med stipend fra UiO:Livsvitenskap i sommer. Sommerprosjektene ble avsluttet med en utstilling og kåring av beste akademiske og populærvitenskapelige plakat.

Bildet kan inneholde: plakatøkt, plakat.
Prisvinneren for beste akademiske plakat, Mari Helene Knapstad sammen med direktør for UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz. Foto: Torunn Vistnes Espe, UiO:Livsvitenskap.
Vinner av beste populærvitenskapelige plakat, Benedicte Storvik Nordhagen. Foto: privat

Pris for beste akademiske og populærvitenskapelige postere

I år ble det pga coronasituasjonen ikke et felles avslutningsarrangement for studentene. Det ble satt opp en plakatutstilling på Georg Sverdrups hus hvor det var mulig å stemme på beste plakat. I tillegg vurderte en jury bestående av UiO:Livsvitenskaps egne stipendiater og postdoktorer plakatene ut fra akademisk kvalitet. Plakaten som fikk fleste stemmer var laget av biologistudenten Benedicte Storvik Nordhagen som hadde sitt prosjekt på Institutt for biovitenskap. Plakaten som ble kåret til beste akademiske plakat var laget av Mari Helene Knapstad, også biologistudent, som hadde sitt sommerprosjekt ved Naturhistorisk museum.

Gir erfaring på tvers av fakultet og studieprogram

Tiltaket med sommerprosjekt for livsvitenskapsstudenter ble gjennomført første gang i 2018. I 2020 har over halvparten av studentene hatt prosjekt på et annet fakultet enn der de har sin studietilknytning. Enda flere har hatt prosjekt innen et annet fagfelt enn sitt studieprogram.  

Ny utlysning kommer rundt årskiftet

Tiltaket med sommerprosjekt er planlagt videreført også i 2021. Informasjon om neste utlysning blir lagt ut i slutten av desember eller begynnelsen av januar. Les mer om søknadsprosessen i 2020.

 

Les også:

  • Bildet kan inneholde: gul, begivenhet.I sommer intervjuet UiO:Livsvitenskap tannlegestudenten Nuria Pereira Banzon som hadde sitt sommerprosjekt på Ahus hvor hun eksperiementerte på mikroskopiske rundorm med mål om å finne en behandling på Alheimers sykdom. 
  • Bildet kan inneholde: Jobb.Våren 2019 besøkte UiO:Livsvitenskap psykologistudent Emma Eriksson ved Smerteklinikken ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun fikk teste en ny, innovativ behandling på norske pasienter som har langvarig utbredt smerte.
  • I 2018 besøkte vi biologistudent Marius F. Maurstad ved Naturhistorisk museum. Han studerte biller på molekylnivå for å forstå hvordan klimaendringer påvirker utbredelse og evolusjon, og i verste fall utryddelse, av arter.

Om tiltaket med sommerprosjekt for livsvitenskapsstudenter

En av oppgavene til UiO:Livsvitenskap er å rekruttere, utdanne og utvikle talenter. Tiltaket med sommerprosjekt for studenter inngår i dette arbeidet.

Sommerprosjektene skal gi studentene praktisk erfaring med reell forskning som tar for seg en samfunnsutfordring innen helse eller miljø. Det er dessuten ønskelig at prosjektene gir studentene innsikt i tverrfaglig forskning.

Publisert 20. okt. 2020 15:27 - Sist endret 21. mars 2021 20:25