Regjeringen tar Livsvitenskapsbygget et viktig steg videre

- Vi er glade for at regjeringen i Stortingsproposisjonen som ble lagt fram 29.januar 2021 viser tydelig vilje til å videreføre arbeidet med det som skal bli Norges største universitetsbygg med konvergens som bærende prinsipp, sier rektor Svein Stølen.

Bildet kan inneholde: eiendom, byområde, bygning, mixed-bruk, boligområde.

Livsvitenskapsbygget krevde mye arbeid i høst. Et kraftig nedskalert bygg så lenge ut til å bli resultatet. Det var derfor gledelig at regjeringen før jul omfavnet vår ide om å sikre konvergens og byggets samfunnsmål ved å utvide arealet og involvere Oslo Universitetssykehus gjennom Helse Sør-Øst, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

OUS inn i bygget 

Byggeprosessen ble forsinket da det i 2020 ble avdekket krevende grunnforhold og økte prosjekteringskostnader. Regjeringen har jobbet for å sikre en gjennomføring av bygget ved at Oslo Universitetssykehus (Klinikk for laboratoriemedisin) går inn i deler av bygget, samt i et tilbygg. https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/livsvitenskapsbygg-som-sikrer-norges-forskning-og-.html

Samlokaliseringen vil styrke bygget som et anlegg for utstrakt tverrfaglig samhandling, kjernefasiliteter og utvikling av forskningsmiljø på tvers av fagområder og disipliner, i tråd med prosjektets samfunnsmål, sier Stølen.

Viktig for Oslo Science City  

Vi er glade for Regjerings vedtak og ser fram til utviklingen av et bygg som vil bli svært viktig for UiO, for vår sterke samhandling med OUS og for Oslo Science City, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. Dette bygget vil ha stor betydning for nasjonens verdiskaping og for vårt samfunns beredskap i møtet med kommende kriser som feks den vi nå står midt oppe i, sier Stølen.

 

Prosjektet videreføres nå med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartement (KD) og planlegges videreutviklet i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Frem mot sommeren skal fellesprosjektet utarbeides og kvalitetssikres før styrebehandling i Helse Sør-Øst.

 

Publisert 29. jan. 2021 19:37