English version of this page

Livsvitenskap: Avslutning for sommerstudentene

I år har førtito studenter fått praktisk erfaring fra forskningsprosjekt med stipend fra UiO:Livsvitenskap. Avslutningen på årets sommerprosjekter ble feiret med presentasjoner, utstilling og prisutdeling 19. oktober.

Bildet kan inneholde: smil, jeans, organ, rød, prisutdeling.
Prisvinneren for beste akademiske plakat, Lisa Brynjulfsen sammen med direktør for UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz og vinnerne av beste populærvitenskapelige plakat Marianna Khodabandehlou og Sine Dagsdatter Hagestad. Foto: Torunn Vistnes Espe, UiO:Livsvitenskap.

UiO:Livsvitenskaps tiltak med sommerprosjekt skal gi bachelor- og masterstudenter praktisk erfaring med reell forskning som tar for seg en samfunnsutfordring innen helse eller miljø. Tiltaket har vært veldig populært og blir fulltegnet få timer etter at søknadsskjema legges ut. 

Plakatutstilling, presentasjoner og prisutdeling

I år var det endelig mulig å ha en sammenkomst for å markere avslutningen på årets sommerprosjekter. På programmet var det plakatutstilling som oppsummerte studentenes forskningsprosjekter, inspirasjonsforedrag av tidligere sommerstudent, nå stipendiat på Kjemisk institutt, Stian Kogler, mens Nigar Abbasova og Håkon Krogrud presenterte studentinnovasjon fra skaperverkstedet LagLivLab.

I tillegg holdt åtte av studentene korte innlegg om prosjektene sine, mens direktør for UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz, fortalte om tiltaket med sommerprosjekt.

Arrangementet ble avsluttet med kåring og prisutdeling for beste plakat i to kategorier. Prisen for beste populærvitenskapelige plakat var laget av Marianna Khodabandehlou og Sine Dagsdatter Hagestad som hadde sitt prosjekt på Naturhistorisk museum. En jury bestående av UiO:Livsvitenskaps egne stipendiater og postdoktorer vurderte plakatene ut fra akademisk kvalitet. Plakaten som ble kåret til beste akademiske plakat var laget av Lisa Brynjulfsen, som hadde sitt sommerprosjekt ved Rikshospitalet.

Gir erfaring på tvers av fakultet og studieprogram

Tiltaket med sommerprosjekt for livsvitenskapsstudenter ble gjennomført første gang i 2018. I 2021 har to av tre studenter hatt prosjekt på et annet fakultet eller institusjon enn der de har sin studietilknytning. Enda flere har hatt prosjekt innen et annet fagfelt enn sitt studieprogram.  

Ny utlysning kommer rundt årskiftet

Tiltaket med sommerprosjekt er planlagt videreført også i 2022. Informasjon om neste utlysning blir lagt ut i slutten av desember eller begynnelsen av januar. Les mer om søknadsprosessen i 2020.


Om tiltaket med sommerprosjekt for livsvitenskapsstudenter

En av oppgavene til UiO:Livsvitenskap er å rekruttere, utdanne og utvikle talenter. Tiltaket med sommerprosjekt for studenter inngår i dette arbeidet.

Sommerprosjektene skal gi studentene praktisk erfaring med reell forskning som tar for seg en samfunnsutfordring innen helse eller miljø. Det er også ønskelig at prosjektene gir studentene innsikt i tverrfaglig forskning.


Les også:

  • Bildet kan inneholde: smil, erme, lykkelig, vindu, gatemote.I juni var UiO:Livsvitenskap på BabyLing Lab og intervjuet psykologistudenten Maia Bangsund som hadde praksis på prosjektet BABYLEARN som forsker på rollen til spedbarnsrettet tale i tidlig språkutvikling.
  • Bildet kan inneholde: gul, begivenhet.Sommeren 2020 intervjuet UiO:Livsvitenskap tannlegestudenten Nuria Pereira Banzon som hadde sitt sommerprosjekt på Ahus hvor hun eksperiementerte på mikroskopiske rundorm med mål om å finne en behandling på Alheimers sykdom. 
  • Bildet kan inneholde: Jobb.Våren 2019 besøkte UiO:Livsvitenskap psykologistudent Emma Eriksson ved Smerteklinikken ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun fikk teste en ny, innovativ behandling på norske pasienter som har langvarig utbredt smerte.
  • I 2018 besøkte vi biologistudent Marius F. Maurstad ved Naturhistorisk museum. Han studerte biller på molekylnivå for å forstå hvordan klimaendringer påvirker utbredelse og evolusjon, og i verste fall utryddelse, av arter.
Publisert 20. okt. 2021 12:25 - Sist endret 20. okt. 2021 19:37