English version of this page

Bli med på avslutning for UiO:Livsvitenskaps første generasjons konvergensmiljøer

Vi inviterer til en hyggelig sammenkomst for våre første konvergensmiljøer onsdag 30. mars i Sophus Lies auditorium. Det blir presentasjoner, panelsamtale, mingling og servering. Alle som er interessert i tverrfaglig forskning og samarbeid er velkommen! 

Konvergensmiljø I

(Øverst til venstre) Katrine Borgå representerer AnthroTox - Combining natural and social sciences to understand and manage global anthropogenic toxicants, Kjetill S. Jakobsen leder COMPARE - Comparative immunology of fish and humans, Arne Klungland, leder av Epigenetics and bioethics of human embryonic development, Stefan Krauss leder Organ on a chip and nano-devices, Irep Gözen leder Programmable Cell-like Compartments og prosjektleder av PERCATHE - Personalised cancer therapies, Arnoldo Frigessi.

Bli med når representater fra våre første konvergensmiljøer deler sine erfaringer om tverrfaglig samarbeid. Presentasjonene etterfølges av en panelsamtale som ledes av UiOs viserektor for innovasjon og forskning, Per Morten Sandset. Rektor ved UiO Svein Stølen ønsker velkommen. Det blir mingling og lett servering.

Se hele programmet

I 2017 ble UiO:Livsvitenskaps aller første konvergensmiljø opprettet. Seks tverrfaglige forskningsprosjekter ble valgt ut etter en søknadsrunde som startet i 2016. De enkelte forskningsgruppene var representert av forskere fra ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus med mål om å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. UiO:Livsvitenskap finansierte konvergensmiljøene med PhD- og postdoktorstillinger i en periode på fire år, frem til 2021.

Les mer om UiO:Livsvitenskaps konvergensmiljø

 

Publisert 23. mars 2022 14:44 - Sist endret 28. mars 2022 11:42