Livsvitenskapsbyen Oslo – hvordan legge til rette for nytt næringsliv?

Universitetet i Oslo planlegger et nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap og samarbeider med en rekke aktører for å øke graden av innovasjon. Hva må til for å utvikle hele Gaustadbekkdalen til et levende og attraktivt byområde for forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling?

Livsvitenskapsbygget kan stå ferdig i 2023. Les mer om bygget. Illustrasjon: Ratio arkitekter AS.

Arrangementet er en del av Oslo Urban Arena, men er åpent for alle og gratis.

Meld deg på arrangementet på Facebook

Siste nytt om livsvitenskapsbygget:

Oslo skal videreutvikles som internasjonalt kraftsenter for livsvitenskap og helsenæring. Nærhet og samspill mellom aktører og gode møteplasser er helt avgjørende når universitet, sykehus, næringsklynger og bedrifter skal samarbeide tettere for å finne nye løsninger på store utfordringer.

Livsvitenskapsbygget blir en sentral brikke i dette. Det skal ligge i Gaustadbekkdalen – ett av de mest fremgangsrike områdene for medisinsk forskning og innovasjon i Norden. Byggets utforming skal fremme forskning og utdanning på tvers av fag, og bygget vil bli en motor for innovasjon og næringsutvikling, nye arbeidsplasser og langsiktig økonomisk vekst i Oslo og Norge.

Hva må til for å utvikle hele Gaustadbekkdalen til et levende og attraktivt byområde for forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling?

Program

  Visjoner for livsvitenskapbyen Oslo
  Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo

  Case: Hagastaden i Solna/Stockholm – erfaringer Oslo kan dra nytte av
  Filippa Kull, Affärsutvecklingschef, Stockholm Science City

  Paneldebatt med innlederne og

  • Jan Anders Istad, MScPharm, Head of Public and External Affairs, Novartis Norge
  • Gro Bonesmo, arkitekt, partner i Spacegroup og professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo


  Ordstyrer: Jan Fredrik Lockert, næringssjef Oslo kommune.

  Arrangør

  UiO:Livsvitenskap og Oslo kommune, byrådsavdeling for næring og eierskap
  Publisert 13. sep. 2017 16:07 - Sist endret 2. juli 2018 11:01