Livsvitenskapsbygget: Innspillskonferanse innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt

Det nye livsvitenskapsbygget ved UiO skal bidra til økt verdiskaping og økt internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap. For å realisere visjonen trenger UiO å høre hvilke forventninger eksterne aktører har til bygget. 

Livsvitenskapsbygget på 66 700 m2 er planlagt å stå ferdig i ca. 2024. Det blir arbeidsplass for om lag 1000 ansatte og 1600 studenter innen livsvitenskap, kjemi og farmasi. Bygget skal også ha en ny enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt. Statsbygg er byggherre Les mer om bygget.(Illustrasjon: Ratio arkitekter as).

Program

15:30 Registrering med enkel servering

15:45 Velkommen
Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo

Del 1: Perspektiver

15:50 Innledning
Hilde Nebb, prodekan for forskning og innovasjon, Det medisinske fakultet, UiO

15:55 Kunnskapsdepartementets ambisjoner og forventninger

Toril Johansson, ekspedisjonssjef Kunnskapsdepartementet

16:05 Building an Innovation Ecosystem: Learnings from Successful Life Science Hubs

Barbara Nelsen, Dr and MBA Nelson Biomedical/US

Nelsen is the founder of Nelsen Biomedical. She has extensive experience in moving technology from concept to commercialization, developing business models, implementing business plans, and creating strategic partnerships and market expansion activities. She has been an investor and a scientific investigator and has worked in the industry in both research and development and in business development. The firm also provide advisory services and domain expertise pro bono to incubators, government agencies and start-up organizations.

16:25 The Imperial College White City Campus: An Innovation Community

Oscar Ces, Imperial College London/UK

Ces is a professor in chemistry. He is also of director of  the Imperial College Advanced Hackspace and Invention Rooms. White City Campus is Imperial's major new campus in west London, bringing together world-class researchers, businesses and partners from academia to work, share ideas and turn cutting-edge research into benefits for society. What can Oslo Science City learn from London’s White City?

Del 2: Gruppesamtaler 

16:45 Innledning
Kristin Vinje, visedekan for innovasjon og samfunnskontakt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

16:50 Ambisjonen for UiO? 
Inger Sandlie, professor Institutt for biovitenskap, UiO

16:55 Forventinger hos partnere og hva kan dere bidra med?
Jahn Henry Løvaas, Senior Vice President/Executive Director Life Sciences, DNV GL Business Assurance

17:00 Hva skal til for å lykkes? – utvikling og gjennomføring
Karl-Christian Agerup, administrerende direktør Oslo Tech

Omorganisering til gruppearbeid

17:15 Gruppearbeid på kanvas, 3 grupperinger

18:15 Presentasjon innad i gruppering

18:30 Forberede felles innlegg fra hver gruppering

18:45 Plenumspresentasjon fra de 3 grupperingene

19:00 Tapas

 

Arrangementet er fulltegnet og påmeldingen er stengt.

    Publisert 2. nov. 2018 10:52 - Sist endret 6. nov. 2019 15:49