SPARK Norway som modell for økt verdiskaping innen livsvitenskap

Akademia og industri er gjensidig avhengig av hverandre for at ideer med utspring i grunnforskning skal tas videre til produkt. Gjennom innovasjonsprogrammet SPARK Norway som er etablert ved UiO, tar vi ut det beste fra begge sider for å bidra til økt verdiskaping innen livsvitenskap. Hvilke gap fyller SPARK-programmet? Og er dette modell som bør spres til hele Norge?

Vi samler akademia, næringsliv, virkemiddelapparat og politikere til debatt.

Besøk arrangementets nettside på arendalsuka.no og merk det som favoritt.

Program

Innledninger

 • Regjeringens politikk for innovasjon og verdiskaping fra forskning
  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
 • Hva er SPARK Norway?
  Morten Egeberg, administrativ leder UiO:Livsvitenskap og leder av SPARK Norway
 • Presentasjoner fra to SPARKees
  • Ny teknologi skreddersyr virkningstiden til biologiske legemidler
   Simone Mester, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
  • Hvordan forbedre immunterapi som kreftbehandling?
   Jo Waaler, Oslo universitetssykehus
 • Hva kan SPARK Norway bety for ulike stakeholdere
  • Lena Nymo-Helli, daglig leder i Abbvie Norge
  • Ole Kristian Hjelstuen, direktør i Inven2
  • Ingrid Teigland Akay, MD MBA, Managing Partner I Hadean Ventures

Debatt 1

 • rektor ved UiB, Dag Rune Olsen
 • rektor ved NMBU Mari Sundli Tveit
 • prorektor for nyskaping ved NTNU Toril A. Nagelhus Hernes
 • viserektor for forskning og innovasjon ved UiO Per Morten Sandset
   
 • Hvilken plan har universitetene for å forvalte innovasjonsoppdraget, har de allokert nok ressurser til oppgaven?
 • Er innovasjonsprogrammet SPARK Norway et egnet virkemiddel for å forvalte gode ideer fra forskningen ut fra det dere har hørt?

Debatt 2

 • statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rebekka Borsch (V)
 • statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke (H)
 • direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen
 • divisjonsdirektør i Innovasjon Norge Mona Skaret

 

 • Med forskjellige ansvarsområder hva tenker politikerne om det de har hørt her om SPARK Norway og andre innovasjons- og kommersialiseringsinitiativer ved universitetene?
 • Er SPARK Norway et virkemiddel for å forvalte gode ideer ved universitetene sett opp mot de andre virkemidlene Forskningsrådet og Innovasjon Norge har? Og er det er et virkemiddel Forskningsrådet eller Innovasjon Norge kunne hatt i sin portefølje?
 • Mener virkemiddelapparatet at universitetene er godt nok rigget til å utnytte virkemidlene som finnes?
 • Mener politikerne universitetene er godt nok rigget til å utnytte virkemidlene som finnes?

Sosialt samvær

Mat og mingling til musikk i regi av dekan Pål Barkvoll aka DJ Dr. Funkytown

 

Bakgrunn:

UiO:Livsvitenskap har etablert det toårige innovasjonsprogrammet SPARK Norway . Norge er med dette tredje land i Europa som har etablert SPARK som er basert på velrenommerte SPARK Stanford. Programmet bygger bro mellom akademia og industri og gjør at flere ideer fra grunnforskning blir satt ut i livet.

Inven2, Oslo universitetssykehus og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt Legemiddelindustrien (LMI) er partnere i programmet.

Publisert 25. mai 2018 11:09 - Sist endret 9. aug. 2018 20:45