Workshop for lærere: Nytt digitalt verktøy for ungdomsskolen

Bli kjent med det nye digitale læringsuniverset i bioteknologi og livsvitenskap. Temaene er knyttet opp mot sentrale kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og KRLE, og egner seg godt for tverrfaglig arbeid.

  • Påmelding via Bioteknologirådets nettside.
  • Maks deltakere: 50
  • NB: Alle må ha med egen datamaskin eller nettbrett.

I februar lanserte Bioteknologirådet og UiO:Livsvitenskap et nytt digitalt univers for elever på 8.–10.-trinn. Universet inneholder åtte oppgaver som handler om bruk av moderne bio- og genteknologi på planter, dyr og mennesker, der elevene ved hjelp av scener og rekvisitter kan lage egne historier og presentasjoner.

I universet får elevene innsikt i forskningsprosjekter innen livsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Prosjektet er laget i samarbeid med teknologiselskapet Creaza, med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd. Utdanningsetaten i Oslo støtter prosjektet og har invitert skoler til å delta.

Publisert 2. apr. 2019 11:12 - Sist endret 2. des. 2019 14:09