English version of this page

Arrangement - Side 6

Tid og sted: 23. jan. 2019 17:0019:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39

Funding and partnering is critical when you want to commercialize an academic idea. What are the pitfalls? What is critical? What are the dos and don'ts?

Tid og sted: 13. des. 2018 14:3015:30, Kristen Nygaards hus: Lille auditorium

Dr. Stephan Ossowski, Group Leader at the Institute for Medical Genetics and Applied Genomics, University of Tübingen, Germany, will present the lecture "Computational Analysis of NGS Data for Clinical Diagnostics."

Tid og sted: 5. des. 2018 10:0011:00, Messukeskus, Helsinki

UiO:Life Science is the co-organizer of a pitching competition for life science pre-startups and early phase startups in Helsinki  in December. The event is part of at the SLUSH side-event Y Science. A SPARK Norway team is among the finalists!

Tid og sted: 23. nov. 2018 12:1514:00, Georg Sverdrups hus, auditorium 1, Moltke Moes vei 39

Livsvitskapsbygget ved UiO skal stå ferdig i 2024. Første spadetak blir teke første kvartal 2019. Ein stor brukarorganisasjon har vore i sving siste halvåret og UiO får innspel frå eksterne aktører. Få med deg siste nytt om byggeprosjektet og vegen vidare. 

Tid og sted: 22. nov. 2018 13:0014:00, Forskningsparken, room 230, Inst. for Media og Kommunikasjon

Dr. Alfonso Valencia, Group Leader and Director of the Life Sciences Department of the Barcelona Supercomputing Center, will present the lecture "Networks based approaches in biology and biomedicine."

Tid og sted: 21. nov. 2018 08:0009:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajéen, Johanne Dybwads plass 1

Hvordan påvirker utseendet vårt hvilke muligheter vi har på arbeidsmarkedet og vår sosiale status? 

Tid og sted: 14. nov. 2018 15:3019:30, Toppsenteret, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo

Det nye livsvitenskapsbygget ved UiO skal bidra til økt verdiskaping og økt internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap. For å realisere visjonen trenger UiO å høre hvilke forventninger eksterne aktører har til bygget. 

Tid og sted: 14. nov. 2018 14:1515:30, Georg Sverdrups hus Undervisningsrom 3

Interdisciplinary research within the life sciences is in demand, and more and more funding bodies requires collaboration among researchers from different disciplines. However, many reserachers find it hard to create truly interdisciplinary project  which can create new areas of knowledge and new opportunities. In this panel conversation, the Sciences Studies Colloquium aims to promote a practical discussion on how to proceed if one wants to create good and truly interdisciplinary projects. We have invited four of the interdisciplinary projects that were selected to be Convergence Environments in the last call to tell about their process.

Tid og sted: 8. nov. 2018 11:3012:30, Hagen 1 + 2, Oslo Science Park, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Thomas Hanke EVP, Head of Academic Partnerships at Evotec AG will share his insights on successful models for academia–industry collaboration and lessons learned from evaluating and advancing early stage academic innovations into successful industry projects. He will also introduce Evotec’s BRIDGE concept.

Tid og sted: 8. nov. 2018 11:3012:30, Hagen 1 + 2, Oslo Science Park, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Thomas Hanke EVP, Head of Academic Partnerships at Evotec AG will share his insights on successful models for academia–industry collaboration and lessons learned from evaluating and advancing early stage academic innovations into successful industry projects. He will also introduce Evotec’s BRIDGE concept.

Tid og sted: 31. okt. 2018 18:0020:00, Kjelleren, Litteraturhuset

What does responsible research within the Life Sciences mean today, and how can the human and social sciences contribute in this discussion? The Science Studies Colloquium arranges a panel debate, open for everyone, aiming at discussing these questions.

Portaits
Tid og sted: 26. okt. 201827. okt. 2018, Georg Sverdrups hus, University of Oslo

Honorary guest and speaker: Holberg Prize Winner and Professor Julia Kristeva, Université Paris Diderot. Key note speakers:  Professor Marie Rose Moro, Université Paris Descartes, Professor Brian Hurwitz, King's College London and Professor Trish Greenhalgh, University of Oxford.

Roundtable discussion chaired by Brandy Schillace, Editor-in-chief of BMJ’s Medical Humanities Journal (London). Commentary to Julia Kristeva's lecture by Prof. Rosemarie Garland-Thomson (Emory University).

Tid og sted: 17. okt. 2018 18:1519:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, UiO, Sem Sælands vei 7

Lecture by Professor Jerome S. Engel "Innovation in the Digital Age: How does it impact health care and the life sciences?"

Tid og sted: 17. okt. 2018 18:1519:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, UiO, Sem Sælands vei 7

Lecture by Professor Jerome S. Engel "Innovation in the Digital Age: How does it impact health care and the life sciences?"

Tid og sted: 27. sep. 2018 14:3015:30, Store Auditorium, Kristen Nygaard Hus, Gaustadalléen 23A

Dr. Eva Maria Novoa, Group Leader of the Epitranscriptomics and RNA Dynamics Group at the Centre for Genomic Regulation, Barcelona, Spain, will present the lecture "Elucidation of RNA structure dynamics using second- and third-generation sequencing technologies."

Tid og sted: 25. sep. 2018 14:3015:00, Launch Stage, Glassgaten, Oslo Science Park

How can UiO:Life Science´s innovation programme SPARK Norway contribute to turning great ideas from basic research into products?

Tid og sted: 25. sep. 2018 14:3015:00, Launch Stage, Glassgaten, Oslo Science Park

How can UiO:Life Science´s innovation programme SPARK Norway contribute to turning great ideas from basic research into products?

Tid og sted: 20. sep. 2018 12:0015:00, Sogn Arena, ground floor, Klaus Torgårds vei 3

All who want to join the application process for funding of interdisciplinary research groups – convergence environments – have to join at least one  workshop in September. The registration deadline is 22 August.

Tid og sted: 19. sep. 2018 08:0009:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajéen, Johanne Dybwads plass 1

Norges store dramatiker Henrik Ibsen jobbet som farmasøytisk medhjelper på apotek samtidig som hans drøm om å bli forfatter begynte å spire frem. I Ibsens verk møter vi for eksempel flere leger og finner henvisninger til ny kunnskap fra forskningsfronten innen naturvitenskap, ja på en måte gir Ibsen oss en «snikinnføring» i realfag i sine verker.

Tid og sted: 11. sep. 2018 09:1513:00, Helga Engs house, Aud. 2
Tid og sted: 10. sep. 2018 16:0017:30, Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4

This Academic Catwalk features exciting academic projects from three Nordic countries illustrating the rich and broad research milieus and their motivation to advance their ideas into innovations for patients.

Tid og sted: 10. sep. 2018 16:0017:30, Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4

This Academic Catwalk features exciting academic projects from three Nordic countries illustrating the rich and broad research milieus and their motivation to advance their ideas into innovations for patients.

Tid og sted: 5. sep. 2018 08:3011:30, Sogn Arena, ground floor, Klaus Torgårds vei 3

All who want to join the application process for funding of interdisciplinary research groups – convergence environments – have to join at least one  workshop in September. The registration deadline is 22 August.

Tid og sted: 15. aug. 2018 19:0020:30, Arendal, UiOs skip MS Sunnhordland, Langbryggen

Akademia og industri er gjensidig avhengig av hverandre for at ideer med utspring i grunnforskning skal tas videre til produkt. Gjennom innovasjonsprogrammet SPARK Norway som er etablert ved UiO, tar vi ut det beste fra begge sider for å bidra til økt verdiskaping innen livsvitenskap. Hvilke gap fyller SPARK-programmet? Og er dette modell som bør spres til hele Norge?

Tid og sted: 15. aug. 2018 10:3012:00, Arendal, UiOs skip MS Sunnhordland, Langbryggen

En Stortingsmelding om helsenæring er på trappene. Persontilpasset medisin er ett av områdene der Norge kan få stor verdiskaping for både pasienter og samfunn. Hvor står vi nå, og hvor må veien gå videre for at vi skal få fart på både implementering i klinikk og næringsutvikling.