English version of this page

Åpen utlysning UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap kan støtte tiltak ved UiO som er forenelige med livsvitenskapssatsingens strategi for forskning og utdanning.

Eksempler på tiltak som er i tråd med satsningens prioriteringer:

  • Forskning: Bidrag til tverrfaglig forskning innen livsvitenskap, spesielt når de inkluderer fagmiljøer innen humaniora og samfunnsvitenskap.
  • Utdanning: Utvikling av nye undervisningstilbud innen livsvitenskap generelt, spesielt når de inkluderer fagmiljøer innen humaniora og samfunnsfag, eller videreutvikling av eksisterende.

UiO:Livsvitenskap gir ikke gjennom denne ordningen støtte til tiltak som inngår i enhetenes ordinære aktiviteter eller omfattes av andre støtteordninger i regi av UiO:Livsvitenskap.

Søker må bidra med minst 25 prosent egenfinansiering.

Ta kontakt med UiO:Livsvitenskap på info@lifescience.uio.no for dialog om videre søknad. 

Publisert 3. okt. 2018 13:35 - Sist endret 4. apr. 2019 10:22