English version of this page

Åpen utlysning UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap kan støtte tiltak ved UiO som er forenelige med UiOs livsvitenskapsstrategi for forskning, innovasjon og utdanning med mål om å sikre og styrke internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap. Åpen utlysning gjelder for tiltak ved UiO som ikke dekkes av UiO:Livsvitenskaps øvrige støtteordninger.

Publisert 3. okt. 2018 13:35 - Sist endret 14. sep. 2021 22:02