English version of this page

Finansiering av nye konvergensmiljø 2018/2019

UiO:Livsvitenskap finansierer i dag seks konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som jobber med store samfunnsutfordringer innen livsvitenskap relatert til helse og miljø/bærekraft. Ny søknadsrunde startet mai 2018 og ble avsluttet i mars 2019.

Publisert 25. juni 2018 08:30 - Sist endret 26. mars 2019 15:35