English version of this page

Søk UiO:Livsvitenskap om støtte til konferanser og andre arrangementer

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangementer som er i tråd med satsingens strategi. Forrige søknadsfrist var 1. juni 2018, neste er 1. desember 2018. Utlysningen legges ut 1. oktober 2018.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 22. mars 2018 12:33 - Sist endret 30. sep. 2018 16:57