Helserelatert livsvitenskap: Søk om opptak til innovasjonsprogram

SPARK Norway er et toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. Forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS og Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp i programmet. Denne nyhetssaken gjelder utlysningen i 2018. Se nyhetssak om utlysning for høsten 2019.

Innovasjonsprogrammet SPARK Norway er klar med sin andre utlysning. I denne omgang vil rundt fem prosjekter bli tatt opp i programmet. Forskerne som søker må være ansatt ved Universitetet i Oslo (UiO) eller jobbe i forskningsgrupper med UiO-tilknytning ved Oslo universitetssykehus (OUS) eller Akershus universitetssykehus (Ahus).

Mange prosjekter godt i gang

SPARK Norway har i dag 11 prosjekter, såkalte SPARKees. Seks av disse ble tatt opp gjennom pilotprosjektet høsten 2017 og fem gjennom den først åpne utlysningen ved årsskiftet.

11 SPARK Norway-prosjekt
Status for de 11 prosjektene.

– Vi ser at den den største nytteverdien for prosjektene er tilgang på erfarne mentorer fra industrien og det kommersielle nettverket vi har i SPARK Norway. Slike nettverk har en forsker i akademia normalt ikke tilgang til i sin egen kontaktflate. Innspillene, veiledningen og tilbakemeldingene de får på denne måten er avgjørende for at de treffer de rette veivalgene og bringer prosjektet fremover på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte, sier Morten Egeberg. Han er administrativ leder i UiO:Livsvitenskap og leder SPARK Norway.

Åpne arrangement

Foruten egne prosjektmøter for hvert prosjekt, deltar alle prosjektene på lukkede og åpne møter i regi av SPARK Norway der målet er å øke kunnskapen om veien fra idé til anvendelse.


SPARK Norway

  • toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode
  • målet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen
  • forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS eller Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp gjennom årlige utlysninger
  • forskere som blir tatt opp, får veiledning fra erfarne mentorer fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring.
  • etablert og finansiert av UiO:Livsvitenskap
  • basert på det velrenommerte programmet Stanford SPARK
  • Les mer om SPARK Norway på nettsiden for programmet uio.no/life-science/spark (på engelsk)

Partnere i SPARK Norway  

SPARK Norway ledes av UiO:Livsvitenskap. Representanter fra UiO, Inven2, OUS og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt Legemiddelindustrien (LMI) og Statens legemiddelverk er med i SPARK Norway management team.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 29. aug. 2018 14:17 - Sist endret 28. aug. 2019 17:09