Søk UiO:Livsvitenskap om støtte til konferanser og andre arrangement

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangement som er i tråd med satsingens strategi. Søknadsfrist er 1. juni 2019.

Publisert 1. apr. 2019 08:43 - Sist endret 1. apr. 2019 08:43