2020

Åpen utlysning UiO:Livsvitenskap – ingen søknadsfrist

Utlysningene våre for arrangementer og internasjonalisering skulle normalt hatt søknadsfrist 1. juni 2020. Grunnet situasjonen med koronavirus og usikkerhet med tanke på både arrangementer og reiser, overfører vi midlene til neste utlysning 1. desember 2020.

Publisert 17. sep. 2020 11:15

UiO:Livsvitenskap finansierer konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som jobber med store samfunnsutfordringer innen livsvitenskap relatert til helse og miljø/bærekraft. I november kommer en ny utlysning av konvergensmiljø III. 

Published Dec. 17, 2019 10:44 AM

UiO:Life Science will fund 40 educational summer research projects for students between April and September 2020. Students currently enrolled in a bachelor, master or relevant professional degree program at the University of Oslo are eligible to apply. The first 100 students have already applied, and further applications will not be accepted this year.

Published Dec. 17, 2019 10:42 AM

UiO:Life Science will fund educational summer research projects for 40 students between April and September 2020 for students currently enrolled in a bachelor, master or relevant professional degree program at UiO. We now invite you to suggest projects for one or two students. The application deadline was 31 January 2019.