English version of this page

Finansiering av nye konvergensmiljø

UiO:Livsvitenskap finansierer konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som jobber med store samfunnsutfordringer innen livsvitenskap relatert til helse og miljø/bærekraft. I november kommer en ny utlysning av konvergensmiljø III. 

Seks konvergensmiljø ble valgt ut etter en søknadsprosess i 2016/2017. Den andre utlysningen ble kunngjort i løpet av høsten 2018, hvor åtte nye konvergensmiljø fikk finansiering for 2019-2023. Denne gangen forventer vi å finansiere fem eller seks prosjekter, Utlysningen blir publisert 3. november. Se tidslinjen nedenfor for flere viktige datoer. 

 

Tidslinje

Tirsdag 3. november 2020

 • Utlysningen blir publisert. Invitasjon til å melde seg på workshop og opprette vitenskapelig profil. 

Tirsdag 8. og torsdag 10. desember 2020

 • Digitale informasjonsmøter 

Torsdag 21. January 2021

 • Frist for å melde seg på workshop og opprette vitenskapelig profil. 

Torsdag 18. februar 2021 og tirsdag 2. mars 2021

 • Workshop 1 og 2 (speed-dating)

Freday 26 mars 2021

 • Frist for å levere prosjektbeskrivelser (fase 1) og foreslå eksperter og medlemmer til evalueringspanel. 

Mandag 7. juni 2021

 • Frist for fullstendig søknad (fase 2)

Torsdag 4. november 2021

 • Endelig beslutning av UiO:Livsvitenskaps styre

Onsdag 10. november 2021

 • Offentliggjøring av resultater

Mandag 2. mai 2022

 • Første dato for ansettelse i stillinger. 
   
Publisert 17. sep. 2020 11:15 - Sist endret 27. okt. 2020 11:02