English version of this page

Finansiering av nye konvergensmiljø

UiO:Livsvitenskap finansierer konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som jobber med store samfunnsutfordringer innen livsvitenskap relatert til helse og miljø/bærekraft. 3. november kom en ny utlysning av konvergensmiljø III

Bildet kan inneholde: dyr, ansikt, nese, barn, organisme.

Seks konvergensmiljø ble valgt ut etter en søknadsprosess i 2016/2017. Den andre utlysningen ble kunngjort i løpet av høsten 2018, hvor åtte nye konvergensmiljø fikk finansiering for 2019-2023. Denne gangen forventer vi å finansiere seks prosjekter.
Se tidslinjen nedenfor for flere viktige datoer. 

 

Tidslinje

Tirsdag 3. november 2020

Tirsdag 8. og torsdag 10. desember 2020

  • Digitale informasjonsmøter 

Torsdag 21. January 2021

Torsdag 18. februar 2021 og tirsdag 2. mars 2021

  • Workshop 1 og 2 (speed-dating)

Freday 26 mars 2021

  • Frist for å levere prosjektbeskrivelser (fase 1) og foreslå eksperter og medlemmer til evalueringspanel. 

Mandag 7. juni 2021

  • Frist for fullstendig søknad (fase 2)

Torsdag 4. november 2021

  • Endelig beslutning av UiO:Livsvitenskaps styre

Onsdag 10. november 2021

  • Offentliggjøring av resultater

Mandag 2. mai 2022

  • Første dato for ansettelse i stillinger. 
     
Publisert 17. sep. 2020 11:15 - Sist endret 12. apr. 2021 12:55